Deli

V dobi, ko tehnološka preobrazba korenito spreminja oglaševalsko krajino, postajata varstvo podatkov in zaščita zasebnosti temeljna stebra za uspeh blagovnih znamk. Spremembe v zakonodaji in povišana pričakovanja potrošnikov zahtevajo, da tržniki postavijo strategije zasebnosti v jedro svojih marketinških pobud. Podjetja se morajo zavedati, da to ne služi zgolj izpolnjevanju zakonskih zahtev, temveč je ključno za gradnjo in ohranjanje zaupanja potrošnikov, ki jim je sedaj že precej bolj jasno, da so njihovi podatki za podjetja dragoceni, in jih niso pripravljeni za vsako ceno deliti s ponudniki tehnoloških rešitev.

Kako varstvo podatkov in zaščita zasebnosti krojita uspeh blagovne znamke v digitalni dobi? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Proaktivna strategija zasebnosti krepi zaupanje vaših strank

V dobi digitalizacije je zaupanje potrošnikov tesno povezano s strategijo podjetja o varovanju podatkov in zasebnosti. Naše izkušnje z izvajanjem oglaševalskih akcij v zadnjih letih kažejo, da pravilno ravnanje z zasebnostjo prinaša koristi tako za potrošnike kot za podjetja. Blagovne znamke, ki nudijo občutek nadzora in presegajo pričakovanja glede skrbi za varstvo podatkov, lahko izboljšajo svojo priljubljenost in zaupanje potrošnikov.

Zato je pomembno, da blagovne znamke presežejo osnovne zahteve in ponudijo resnično pozitivne izkušnje z zasebnostjo. To vključuje obveščanje ljudi o razlogih zbiranja njihovih podatkov, namenu uporabe teh podatkov in kako to izboljšuje njihovo uporabniško izkušnjo. Vsi ti dejavniki skupaj ustvarjajo transparentnost in gradnjo zaupanja s strankami. S tem ne le krepijo zaupanja potrošnikov, ampak tudi izboljšujejo svojo trženjsko učinkovitost, kar ustvarja zmagovalno situacijo tako za potrošnike kot za blagovne znamke.

Etična uporaba prvoosebnih podatkov za varovanje zasebnosti - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Etična uporaba prvoosebnih podatkov za varovanje zasebnosti

V odziv na naraščajoče skrbi glede zasebnosti in strožje regulative je ključno usmeriti strategije k razvoju prvoosebnih podatkov, ki spoštujejo zasebnost potrošnikov. Uporaba etično zbranih prvoosebnih podatkov in tehnologij, kot je umetna inteligenca, omogoča boljšo donosnost naložb in krepi zaupanje potrošnikov.

Z izbiro varne, v zasebnost usmerjene tehnološke rešitve za oglaševanje, kot je iPROM Private DMP, lahko podjetja gradijo lastna podatkovna skladišča za upravljanje prvoosebnih podatkov, zbranih z eksplicitno privolitvijo uporabnikov, za namene digitalnega oglaševanja. Analiza teh podatkov z uporabo umetne inteligence pa omogoča napoved nakupnih namer potrošnikov in posledično boljše ciljanje in prilagajanje oglasne vsebine potrebam uporabnikov.

Prvoosebni podatki združujejo zasebnost in učinkovitost - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Prvoosebni podatki združujejo zasebnost in učinkovitost

V iPROMu smo prepričani, da lahko podjetja z uporabo neodvisnih analitičnih orodij, ki omogočajo globlje razumevanje vedenja potrošnikov ter celovito ocenjujejo doprinos in soodvisnost različnih oglaševalskih kanalov, še bolje razumejo in optimizirajo svoje trženjske strategije.

Naša interna analiza učinkovitosti oglaševalskih akcij, kjer smo uporabnike ciljali z uporabo prvoosebnih podatkov z uporabo tehnološke rešitve iPROM Private DMP, izkazuje večjo učinkovitost v primerjavi s ciljanjem na osnovi tretjeosebnih podatkov.

V svojem vzorcu naključno izbranih akcij smo primerjali oglaševalske akcije, kjer smo zakup občinstev v digitalnih medijih izvedli z uporabo prvoosebnih podatkov in vzporedno izvajali še oglaševanje na osnovi tretjeosebnih podatkov. Rezultati so pokazali, da je pri ciljanju z uporabo prvoosebnih podatkov odzivnost na oglase (CTR) za kar 18 odstotkov večja. To dokazuje, da je tudi s tega stališča smiselno spoštovati zasebnost uporabnikov.

Evolucija strategije digitalnega oglaševanja v dobi umetne inteligence - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Evolucija strategije digitalnega oglaševanja v dobi umetne inteligence

Z razmahom uporabe umetne inteligence je skrb za zasebnost zaznamovana tudi s strahovi glede izrabe podatkov s strani umetne inteligence. Menim, da je ta bojazen predvsem posledica pomanjkanja razumevanja oziroma lahko celo nerazumevanja s strani splošne javnosti, kako se tehnologija umetne inteligence uporablja v oglaševanju.

V iPROMu umetno inteligenco, metode strojnega in globokega učenja za potrebe obdelave velike količine podatkov, ciljanje in personalizacijo oglasnih akcij aktivno uporabljamo že od leta 2018. Z uporabo algoritmov in metod strojnega učenja namreč obdelujemo podatke o uporabnikih zato, da lahko oglas v digitalnih medijih pokažemo pravi osebi ob pravem času na pravi napravi.

Uspešnost oglaševanja, ki temelji na umetni inteligenci, je odvisna od kakovosti vhodnih podatkov. Organizacija prvoosebnih podatkov v logično strukturo, ki omogoča usmerjanje AI za doseganje boljše vrednosti, je ključnega pomena. Natančno upravljanje in analiza podatkov s poudarkom na zasebnosti in učinkovitosti zagotavljata, da so trženjske strategije tesno povezane s poslovnimi cilji podjetja.

Celostni pristop omogoča povečevanje donosnosti kampanj (ROI), hkrati pa zagotavlja, da so trženjske aktivnosti v skladu z etičnimi standardi in zahtevami zasebnosti, podatki naročnika pa so kljub uporabi umetne inteligence zaščiteni v njegovem zasebnem podatkovnem skladišču, zgrajenem z uporabo rešitve iPROM Private DMP.

Zasebnost kot temeljna komponenta in element razlikovanja

Vključevanje kulture zasebnosti v korporativno identiteto odpira nove možnosti za razlikovanje na trgu. Sistematično vlaganje v varstvo podatkov, transparentnost politik zasebnosti in prilagajanje regulativam krepi zaupanje in zvestobo strank ter postavlja podjetje kot vodilno v odgovornem upravljanju z osebnimi podatki.

Po podatkih Info hiše se Slovenije uvršča med države članice EU, kjer je bilo do sedaj izrečenih najmanj glob zaradi kršitev uredbe GDPR in zakona ZEKom-2. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da so slovenska podjetja na tem področju že dobro ozaveščena in da sledijo trendu »zasebnost na prvem mestu«.

V sodobnem marketingu, kjer vsaka interakcija z blagovno znamko predstavlja priložnost za utrjevanje odnosov, je proaktivno upravljanje zasebnosti ključno. Močne blagovne znamke to strategijo uspešno implementirajo, saj s tem ne zagotavljajo le skladnosti z regulativami, ampak se tudi pozicionirajo kot odgovoren in zaupanja vreden partner potrošniku, krepijo svoj tržni položaj in uspeh blagovne znamke v digitalni dobi.

Deli

O avtorju

Tomaž Tomšič je danes strateški svetovalec in vodja iPROM Labs. Odgovoren je za enoto iPROM Labs, v kateri že več kot desetletje raziskuje nove tehnologije za oglaševanje in komuniciranje v digitalnih medijih. V iPROMU je redno zaposlen praktično že od same ustanovitve, kar o njem pove praktično vse. V prostem času se ukvarja z raziskovanjem analitičnih metod obdelave velikih količin podatkov in raziskovanjem tehnologij za 3D tiskanje. Po njegovih besedah bo kombinacija teh tehnologij v prihodnosti človeški vrsti utrla pot življenja in bivanja na drugih planetih. Tomaž je v prostem času tudi strasten tekač in maratonec.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv