Splošni pogoji uporabe spletnega mesta iprom.si

Ti splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta podjetja iprom.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe iPROM, d. o. o. (v nadaljevanju: izdajatelj).

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate s spremembami splošnih pogojev.

 

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

 

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Izdajatelj si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter v primeru višje sile.

 

Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi izdajatelj, je dovoljeno pregledovati in uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji. Brez predhodnega pisnega dovoljenja izdajatelja se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati v komercialne ali nekomercialne namene.

V primeru kakšne dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitev ali izdelkov uporabnik naredi povezavo na spletno mesto. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo izdajatelja je lastnik spletnega mesta ali izdelka, na katerem je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta izdajatelj ni odgovoren niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih oseb.

Znamke, ki se pojavljajo v storitvi ali ostalih izdelkih, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je izdajatelj, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Če uporabnik pošlje gradivo, ki je zaščiteno v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in s povezanimi predpisi, izdajatelj za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uporabnik, ki izdajatelju pošlje gradivo, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačil ali nadomestil.

 

Funkcije družbenih omrežij

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku ter Twitterju. Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja na način, ki je sestavni del funkcionalnosti družbenih omrežij.

 

Politika zasebnosti/varstvo osebnih podatkov/GDPR

Izdajatelj vaše osebne podatke obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Več o svojih pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam lahko pišete tudi na elektronski naslov gdpr@iprom.si.

 

Spletni piškotki

Izdajatelj se zavezuje, da bo uporabnikove podatke varoval z ustrezno skrbnostjo in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali samodejno in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih.

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi s temi splošnimi pogoji in z uporabo spletnega mesta bo obravnaval izdajatelj. Pišete nam lahko na elektronski naslov info@iprom.si. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.

 

v 2.0, 15. 5. 2018

iPROM, d. o. o.