KATERE STORITVE IN PRODUKTE iPROM ZAGOTAVLJA NAROČNIKOM OGLAŠEVANJA?

Z našimi naročniki stremimo k gradnji dolgoročnega in strateškega sodelovanja, ki temelji na vsakokratni individualni obravnavi in popolnoma prilagojenemu pristopu. Ponujamo jim najširši nabor rešitev za oglaševanje v digitalnih medijih in jim vseskozi odpiramo nove možnosti za rast. Poleg načrtovanja in izvedbe oglaševalskih akcij v digitalnih medijih naročnikom nudimo celostno svetovanje in podporo, ki z učinkovitim vključevanjem digitalnih kanalov v trženjsko strategijo zagotavlja boljše poslovne rezultate. Več o storitvah in produktih za naročnike.

KATERE STORITVE iPROM ZAGOTAVLJA PONUDNIKOM OGLASNEGA PROSTORA?

S ponudniki oglasnega prostora gradimo trden, dolgoročen partnerski odnos in jim pri monetizaciji zagotavljamo celovito tehnološko in trženjsko podporo. iPROM rešitve našim medijskim partnerjem omogočajo, da spletni prostor polnijo bolj uspešno in racionalno. Ker naše rešitve naročnikom oglaševanja za vložena finančna sredstva prinašajo večjo vrednost, medijskim partnerjem zagotavljamo večje donose in dolgoročno ter zanesljivo monetizacijo oglasnega inventarja. Več o rešitvah za medijske partnerje.

KATERO PROGRAMSKO OPREMO RAZVIJA IN UPORABLJA iPROM TER KAJ TA OMOGOČA?

Že več kot petnajst let razvijamo lastno programsko opremo za izvedbo oglaševalskih akcij v digitalnih medijih – iPROM AdServer, ki se danes uvršča v sam svetovni vrh programskih rešitev za upravljanje oglaševanja v digitalnih medijih.

iPROM AdServer je vrhunska poslovna in tehnološka rešitev za upravljanje oglaševalskih akcij v spletnih in mobilnih medijih. Centralizirano programsko rešitev odlikujejo številne zmožnosti, s poudarkom na najsodobnejših oblikah ciljanja, standardiziranem merjenju in poročanju, napredni uporabi zbirk podatkov pri spletnem medijskem načrtovanju ter optimizaciji digitalnih oglaševalskih akcij.

iPROM AdServer zagotavlja robustno rešitev za celovito upravljanje in optimizacijo poslovnih procesov na področju trgovanja z oglaševalskim prostorov v digitalnih okoljih, vključno v spletnem in mobilnem okolju, digitalni televiziji in znotraj interneta stvari (IoT – Internet of Things).

Osredotoča se na izkoristek oglasnih površin, namenjenih klasičnim, naprednim, video in mobilnim oglasom ter na nove, napredne možnosti na področju povezljivosti s programatičnim oglaševalskim ekosistemom.

iPROM AdServer omogoča serviranje najnaprednejših kreativnih rešitev in nadpovprečno uporabniško izkušnjo, hkrati pa zagotavlja standardizacijo z vidika produkcije kreativnih rešitev. iPROM AdServer ponuja unikaten in tehnološko inovativen več nivojski pristop serviranja oglasov. Oglasni strežnik v preseku od treh do osmih dimenzij realnočasovno prikazuje oglase glede na uporabniško, medijsko, semantično, časovno in oglasno strukturo.

KAKO iPROM IZVAJA ZAKUP CILJNIH OBČINSTEV?

iPROM zakup ciljnih občinstev izvaja s pomočjo iPROM Cloud tehnologije za ciljanje, analitiko, optimizacijo in poročanje, ki jo razvijamo že več kot desetletje z namenom doseganja najboljših rezultatov z vidika vseh ključnih parametrov učinkovitosti oglaševalskih akcij v digitalnih medijih.

Programska oprema iPROM Cloud združuje medijski zakup, ciljanje, analitiko in optimizacijo digitalnih oglaševalskih akcij v avtomatiziran proces, ki smo ga poimenovali »medijski zakup v oblaku« (t. i. programatični zakup oz. Programmatic Media Buying), Naša naložba v tehnološki razvoj je tisto, kar nas postavlja pred konkurenco, naše naročnike pa na prvo mesto v zavesti njihovih občinstev.

KATERIH OBLIK CILJANJA SE POSLUŽUJE iPROM?

Naša visokotehnološka programska oprema in vedno znova potrjene rešitve zagotavljajo zanesljivo najbolj učinkovite oblike ciljanja na trgu. Med njih prištevamo tudi večkratno (Remarketing), vedenjsko (Behavioral Targeting), na osnovi predvidevanja (Predictive Targeting), širjenje ciljne skupine (Audience Extension) in semantično obdelavo besedil (Semantic Text Processing). Obenem naša orodja za neprekosljivo natančnost pri doseganju občinstev z velikim uspehom dopolnjujemo s programskimi rešitvami za avtomatizirano optimizacijo kreativ (Programmatic & Dynamic Creative Optimization). Glede na potrebe, ki jih zaznavamo na trgu in pri delu z našimi naročniki, venomer iščemo nove možnosti in raziskujemo, preizkušamo ter zavijamo nove oblike.

V ČEM SE ZAKUP CILJNIH OBČINSTEV IN IZVEDBA OGLAŠEVALSKIH AKCIJ Z REŠITVIJO iPROM CLOUD RAZLIKUJETA OD KLASIČNIH POSTOPKOV ZAKUPA OGLASNEGA PROSTORA V DIGITALNIH MEDIJIH?

iPROM Cloud je rešitev za programatični zakup ciljnih občinstev (Programmatic in Private Programmatic Media Buying), razvita za centralizirano izvedbo oglaševalskih akcij v digitalnih medijih. Zagotavlja dinamično optimizacijo akcij v realnem času in avtomatiziran proces zakupa medijskega prostora.

iPROM Cloud z napredno aplikativno povezavo s spletnimi in mobilnimi mediji, aplikacijami ter oglaševalskimi platformami skrbi za prikazovanje oglasnih sporočil pravim občinstvom, ob pravem času, prek prave naprave. Vrhunska tehnologija našim naročnikom omogoča dokazljivo najboljšo izrabo medijskih sredstev, kar je tudi eden poglavitnih razlogov, da je iPROM danes vodilna spletna medijska agencija na slovenskem trgu.

ZAKAJ JE iPROM CLOUD, REŠITEV ZA ZAKUP CILJNIH OBČINSTEV, EDINSTVENA?

iPROM Cloud upravlja in neprestano nadgrajuje skupina vrhunskih strokovnjakov s področij informacijske tehnologije in digitalnega oglaševanja. iPROM Cloud vsak dan skrbi, da brezhibno teče več deset oglaševalskih akcij hkrati in operira z milijoni podatkov o vedenju potrošnikov na spletu. S tem zagotavlja najboljše pogoje za izvedbo oglaševalskih akcij v digitalnih medijih. Osnova rešitve iPROM Cloud je iPROM AdServer, ki je po petnajstih letih razvoja danes prva in vodilna poslovna ter tehnološka rešitev za upravljanje oglaševanja v digitalnih medijih.

ALI iPROM CLOUD IZBOLJŠUJE TUDI REZULTATE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ, KATERIH CILJ JE DIREKTNA ODZIVNOST?

Zagotovo. iPROM Cloud zaradi svojih edinstvenih in preizkušenih rešitev za ciljanje zagotavlja, da so konverzije po direktnem odzivu na oglasno sporočilo neprimerljivo višje, kot bi jih na spletnem mediju ob isti ceni oglasnega prostora dobili brez uporabe naše tehnologije. Pred več kot petnajstimi leti smo z rešitvami, ki temeljijo na direktnih odzivih, na področje digitalnega oglaševanja vnesli prve industrijske standarde. V tem času smo izvedli več tisoč oglaševalskih akcij z različnimi konverzijskimi cilji.

Od direktnega odziva do znamčenja – edinstvena tehnologija, združena v iPROM Cloud, našim naročnikom omogoča doseganje vseh zastavljenih ciljev.

KAKO TEHNIČNO PRIPRAVITI OGLASE ZA iPROM PROGRAMSKE SISTEME?

Natančna navodila za pripravo oglasov najdete tu.

KAKO iPROM SKRBI ZA ZASEBNOST SPLETNIH UPORABNIKOV?

V iPROM-u verjamemo, da je danes spoštovanje zasebnosti spletnih uporabnikov eden izmed temeljnih gradnikov ugleda vsakega podjetja ali organizacije. Zato so vse rešitve, ki jih v iPROM-u razvijamo, skladne z evropskimi in domačimi uredbami za varovanje zasebnosti uporabnikov na področju elektronskih komunikacij.

Še več. Za partnerje, ki sodelujejo z »zunanjimi« ponudniki spletne analitike, smo v iPROM-u razvili tudi rešitev, ki omogoča natančno in nemoteno spremljanje analitike v skladu z zakonom brez kritičnih vplivov na relevantnost pridobljenih metrik. Rešitev je skladna z vsemi evropskimi in domačimi zakonskimi določili, hkrati pa ohranja najvišjo stopnjo zasebnosti uporabnika digitalnih medijev. Več o rešitvi Safemetric™.