Deli

Med ključnimi letošnjimi trendi, ki bodo vplivali na živilsko industrijo, sta takojšnja dostava kupljenega blaga ter izboljšanje uporabe podatkov.

Trendi, ki bodo letos vplivali na poslovanje trgovcev z živili - iPROM - Novice iz sveta

Rekordno visoka inflacija in izzivi na področju dela bodo letos vplivali na poslovanje trgovcev na drobno, vendar področje maloprodaje čakajo tudi različne priložnosti, kot so nove storitve e-trgovine, bolj personalizirane ponudbe in cvetoče področje digitalnih oglasov.

Med ključnimi trendi, ki bodo po mnenju strokovnjakov v letošnjem letu najbolj vplivali na živilsko industrijo, je širjenje storitev hitre dostave. Potrošniki bodo pričakovali, da jim bodo trgovci z živili prek spleta kupljeno blago dostavili v tridesetih minutah. Če tega pričakovanja takojšnje dostave ne bodo mogli izpolniti, bodo morali razviti drugo razlikovalno prednost. Pričakovati je tudi, da se bo takojšnja dostava razširila izven mestnih središč in v predmestja, kar bo povzročilo velik pritisk na regionalne trgovce z živili.

Pomanjkanje delovne sile bodo trgovci na drobno reševali z avtomatizacijo. Pospešeno bodo uvajali tehnologijo za avtomatizacijo in upravljanje delovnih nalog ne le v zaledju in skladiščih, temveč tudi v trgovinah in pri odnosih s strankami. Vlaganja v operativno učinkovitost bodo trgovcem omogočila, da bodo zaposlenim ponudili višje plačilo, zaradi česar bo maloprodaja tudi bolj zaželena panoga med delovno silo.

Ker se trgovina z živili vse bolj seli na splet, opažajo trgovci vse večjo potrebo po izboljšanju uporabe podatkov, ki jih zbirajo prek svojih digitalnih kanalov. Na ta način bodo učinkoviteje zadovoljili potrebe svojih strank, ki so se navadile na personalizirane nakupovalne izkušnje. Ta trend se bo letos še okrepil, saj nepredvidljivost dobavne verige od trgovcev zahteva še boljše poznavanje in razumevanje potrošnikov ter odzivanje na nakupovalne vzorce.

Trendi, ki bodo prav tako pomembno vplivali na živilsko industrijo, so še razširitev maloprodajnih medijskih mrež, ki bodo omogočale boljše razumevanje potrošnikov in boljši vpogled v njihovo vedenje, porast uporabe premijskih izdelkov in povečanje prodaje podjetjem (B2B).

Deli

Arhiv