Deli

Aktualna raziskava Shopper's Mind 2021, ki jo izvaja konzorcij partnerjev Valicon, iPROM in Ceneje.si, je pokazala, da se trend rasti spletnega nakupovanja nadaljuje. V Sloveniji je med spletnimi nakupovalci zabeležila povečano frekvenco in intenzivnost spletnega nakupovanja. Največ nakupov beležijo kategorije moda, dom in vrt ter elektronika, povprečna vrednost nakupa pa znaša skoraj 100 evrov. 73 odstotkov Slovencev opravi štiri spletne nakupe letno, slaba polovica pa je takih, ki nakupujejo redno, pri tem pa najpogosteje uporabljajo pametni telefon in plačujejo s karticami.

»Kljub temu da nismo pričakovali povečanja števila spletnih kupcev, je v zadnjem letu njihovo število ponovno naraslo. Bolj kot število novih spletnih kupcev narašča frekvenca spletnih nakupov pri obstoječih. Dejstvo je, da slovenski uporabniki interneta vse pogosteje posegajo po spletnih nakupih in razmere v družbi so to še dodatno pospešile. K povečanemu obsegu e-nakupovanja so v zadnjem letu prispevali predvsem starejši predstavniki generacije baby boom,« komentira rezultate Matjaž Robinšak, vodja raziskave in partner v družbi Valicon.

Pogostost nakupovanja na spletu zadnja leta nenehno raste

Raziskava je pokazala, da pogostost nakupovanja na spletu še vedno raste, trend rasti, zaznan že v preteklih letih, pa se nadaljuje. V zadnjih dveh letih je število intenzivnih in rednih nakupovalcev zraslo za osem odstotnih točk. 48 odstotkov sodelujočih v aktualni raziskavi nakupuje zelo pogosto, torej na mesečni ravni, 73 odstotkov uporabnikov spleta pa opravi vsaj štiri nakupe prek spleta letno.

Starostna struktura spletnih nakupovalcev se v zadnjih treh letih (2019–2021) ni spremenila. Med najštevilčnejšimi spletnimi nakupovalci so predstavniki generacij X (44 %) in Z (33 %).

Največji delež kupcev prek spleta v kategoriji moda

Analiza nakupov v različnih kategorijah je pokazala, da je kategorija moda (oblačila, obutev, modni dodatki) z 28-odstotnim deležem nakupov (rast za 2 %) prehitela kategorijo elektronike, ki v letu 2021 beleži 23-odstotni delež nakupov (padec za 4 %). Povprečna vrednost košarice v povprečju vseh kategorij je v zadnjem letu zrasla za pet evrov in znaša 97 evrov.

S 16 odstotki se je na tretje mesto uvrstila kategorija izdelkov za dom in vrt, ki pa beleži največjo vrednost povprečnega nakupa, in sicer znaša vrednost povprečne nakupne košarice 154 evrov. Na četrto mesto se je po pogostosti nakupovanja uvrstila kategorija lepota in zdravje z 12 odstotki, na peto mesto pa s sedmimi odstotki kategorija šport, kjer povprečna vrednost nakupne košarice znaša 133 evrov.

Primerjava nakupov med domačimi in tujimi spletnimi trgovinami je pokazala, da velika večina kupcev nakupuje v domačih trgovinah (84 %, povprečna vrednost nakupa znaša 102 evra), medtem ko je 16 odstotkov spletnih nakupov opravljenih v tujih spletnih trgovinah (povprečna vrednost nakupa znaša 56 evrov).

»Moda je kategorija, ki je v zadnjih dveh letih močneje vplivala na dvig priljubljenosti spletnega nakupovanja. Kot kategorija ima višjo nakupno frekvenco, nakupujejo pa predvsem mladi, kar precej vpliva na povečanje obsega spletne prodaje. Na porast kategorije v preteklem letu v Sloveniji je vplival tudi močan vstop novih spletnih trgovcev, ki so specializirani na področju in so poznani po dovršeni nakupni izkušnji. V naslednjih letih lahko pričakujemo še večjo priljubljenost spletnega nakupovanja na področju izdelkov široke potrošnje,« pojasnjuje Robinšak.

Med oblikami plačila na spletu prevladujejo kartice

Med najpogosteje uporabljenimi oblikami plačila so se v zadnjih treh letih uveljavile kartice vseh vrst, ki v letu 2021 prevladujejo s 55 odstotki, sledi plačilo v gotovini z 29 odstotki in plačilo po predračunu s 13 odstotki. V zadnjih treh letih ni zaznanih bistvenih sprememb med plačili, splošen trend med letoma 2014 in 2021 pa je, da gotovinska plačila nadomeščajo plačila s karticami.

Primerjava med generacijami kaže na to, da so generacije Z, Y in X bolj naklonjene uporabi kartičnega plačila kot generacija baby boom, so se pa te razlike v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšale.

Med oblikami plačila na spletu prevladujejo kartice - iPROM - Novice

Najpogosteje nakupujemo in raziskujemo prek mobilnega telefona

Nakupno pot spletnega potrošnika orišemo skozi tri ključne faze nakupa: spodbude, raziskovanje in končni motivatorji odločitve. Vsaka faza z naborom izkustvenih točk vpliva na zaključek nakupa. Izkustvene točke predstavljajo vsak dogodek, v katerem je kupec stopil v stik z izdelkom, ki ga je kupil, ali z znamko trgovca, pri katerem je opravil nakup.

Zadnji dve leti spletni nakupovalci najbolj pogosto raziskujejo spletne nakupe z uporabo mobilnega telefona, kar 55 odstotkov raziskovanj je v letu 2021 opravljenih prek pametnega telefona. Pri tem je vloga računalnikov (prenosnih in namiznih) še vedno poudarjena; 38 odstotkov spletnih nakupovalcev raziskuje prek prenosnega računalnika, 32 odstotkov pa prek namiznega računalnika. Dobro tretjino spletnih nakupov potrošniki zaključijo na mobilnem telefonu (38 %), slabo tretjino na prenosnem računalniku (31 %) in dobro četrtino (26 %) na namiznem računalniku.

Najpogosteje nakupujemo in raziskujemo prek mobilnega telefona - iPROM - Novice

»Slovenci v povprečju naenkrat uporabljamo 2,5 napravi. Pri snovanju celovitih oglaševalskih strategij v podporo spletnemu nakupovanju je zato ključno, da premišljeno prepletemo te različne točke stika in potrošnika na različnih napravah nagovorimo s prilagojenimi oglasnimi formati glede na nakupno pot in točko (napravo) stika s potrošnikom. Prepoznavanje nakupne namere, personalizacija oglasnih sporočil in ciljanje ob pravem času in na pravem mestu sta danes ključna za konkurenčnost spletnih trgovcev,« dodaja Leon Brenčič, direktor odnosov z naročniki v družbi iPROM.

»Za igralci, ki nastopamo v spletni trgovini, je izjemno leto. Vlaganja v digitalizacijo so bila ogromna, trgovci, ki do sedaj niso bili prisotni na spletu, so bili prisiljeni nadoknaditi ta tehnološki dolg in tudi ljudje, doslej nevešči kupovanja na spletu, so morali zagristi v to kislo jabolko. Družba je naredila digitalni kvantni preskok. Neverjetno zanimanje za spletno nakupovanje nas je kar malo razvadilo. Korona brca pa se umirja, kar pomeni, da se bo naša usmerjenost iz razumevanja optimizacij digitalnega marketinga in kampanj SEO usmerila še bolj k razumevanju uporabnika in njegovi izkušnji. Kupec bo spet edini kralj, postaja vse bolj zahteven in nadvse ceni svoj čas. Platforma, kot je naša, ga poskuša razumeti ter mu pomaga čim hitreje raziskati trg in omogoča, da na enem mestu opravi svoje nakupe,« dodaja David Čreslovnik, direktor Ceneje.si.

Metodologija raziskave

Raziskavo Shoppers’s Mind 2021 izvaja projektni konzorcij družb Valicon, Ceneje.si in iPROM. Raziskava je potekala med oktobrom in novembrom 2021 s spletnim anketiranjem po metodi CAWI prek dvostopenjskega pristopa, in sicer prek slučajnostnega vzorca iz Valiconovega spletnega panela JazVem (reprezentativni vzorec) in prek vzorca kupcev spletnih trgovin, ki samostojno vabijo svoje kupce k sodelovanju. Podatki, ki so zbrani na tak način, se ne uporabljajo v primerjalnih analizah in služijo samo za primerjavo spletne trgovine z reprezentativnim vzorcem.

Deli