Deli

V sodelovanju z raziskovalno hišo Valicon pripravljamo raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, s katero želimo preveriti, koliko bodo podjetja namenila za oglaševanje v digitalnih medijih v letu 2019 ter kaj so ključni dejavniki pri izboru kanalov in snovanju digitalnih oglaševalskih strategij.

Raziskava iPROMa in Valicona: Odnos slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja - iPROM - Novice

Po podatkih raziskave AdEx, ki jo redno izvaja IAB, naložbe v digitalno oglaševanje rastejo na letni ravni med 15 in 20 odstotki. V letu 2017 je bila v Sloveniji zabeležena 18,4-odstotna rast, na evropski ravni pa je v letu 2017 oglaševalski proračun, namenjen digitalnemu oglaševanju, zrasel za 13,2 odstotka, kar je največ v zadnjih šestih letih.

Raziskava AdEx Europe za prvo polletje 2018 (AdEx Benchmark H1 2018, november 2018, Digital Advertising in Europe, IAB Europe) kaže, da so naložbe v digitalno oglaševanje v prvi polovici leta znašale 25,8 milijarde evrov, kar pomeni, da je povprečna rast v tem letu okoli 10-odstotna. Pri tem je največjo rast zabeležilo prikazno oglaševanje (12,3 %), sledijo iskalni marketing (10,2 %) ter spletni oglasniki in direktoriji (3,2 %). Video oglaševanje obsega kar 30 odstotkov v okviru naložb v prikazno oglaševanje in raste 4,2-krat hitreje v primerjavi z drugimi oblikami prikaznega oglaševanja.

Kot vodilno agencijo za zakup oglasnega prostora na digitalnih medijih v regiji Adriatic, ki soustvarja strokovne standarde na področju digitalnega oglaševanja ter razvija inovativne rešitve za bolj učinkovit zakup in doseg ključnih ciljnih občinstev, nas zanimajo ključni razlogi za izvajanje digitalnega oglaševanja znotraj slovenskih podjetij, kolikšne naložbe v posamezne digitalne kanale načrtujejo v letu 2019 ter načrtovana vlaganja v marketinško tehnologijo in oglaševalsko infrastrukturo.

Zato vas z raziskovalno hišo Valiconom vabimo, da sodelujete v raziskavi in rešite vprašalnik tukaj, ki je popolnoma anonimen, podatke pa skladno z najvišjimi standardi stroke in varovanja zasebnosti obdeluje raziskovalna hiša Valicon.
Vsem, ki bodo sodelovali pri izvedbi in bodo izpolnili spletno anketo, bomo ob zaključku poslali povzetke raziskave. Raziskavo pa bomo javno predstavili v prvih mesecih leta 2019 v sklopu različnih strokovnih marketinških dogodkov.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.