Deli

Letos smo ponosni partner nagrade Effie, ki ocenjuje tržno-komunikacijsko učinkovitost agencij in oglaševalcev. Ob tej priložnosti je nastal tudi intervju z Leonom Brenčičem, direktorjem odnosov z naročniki v iPROM-u in drugostopenjskim članom Effie žirije. Kot sam pravi, je na novo sodelovanje izredno ponosen, saj je nagrada blizu strateškim usmeritvam in prizadevanjem iPROM-a: »Učinkovitost in inovacije so zapisane v naš DNK.«

iPROM podprl Effie kot partner nove kategorije »Inovacije, tehnologija in medijske ideje« - iPROM novice

Kot agencija za celovit zakup oglasnega prostora na spletu in optimizacijo spletnih kampanj se zavedate pomena učinkovitosti oglaševalskih kampanj. V čem vidite dodano vrednost tekmovanja Effie?

Effie nagrajuje dobre ideje, kakovostno in učinkovito delo. Potrjuje pravilne marketinške odločitve in tiste projekte, ki z uporabo razpoložljivih sredstev dokazano izboljšujejo poslovne rezultate podjetij. Je priznanje tako za agencijo kot naročnika.
Vsaka agencija ali oglaševalec, ki se uvrsti na lestvico Effie, dobi poleg potrditve, ki jo da že sama uspešna tržno-komunikacijska kampanja, tudi potrditev odličnosti v tržnem komuniciranju znotraj posamezne panoge s strani stroke. Effie v širšem kontekstu predstavlja tudi zdravo protiutež vsem ostalim nagradam in natečajem, ki nagrajujejo ustvarjalnost. Meni osebno je kot nekomu, ki pri svojem delu stremi predvsem k učinkovitemu doseganju ali preseganju marketinških in poslovnih ciljev, tudi zato ta nagrada zelo blizu.

Učinkovite kampanje žanjejo uspeh. Kako vi kot svetovalci za celosten tržno-komunikacijski nastop na spletu pristopate k projektom ter kje vidite recept za uspešno in učinkovito sodelovanje med agencijami in naročniki?

V iPROM-u smo v 17 letih delovanja razvili svoj, drugačen pristop k delu z naročniki in k projektom. V primerjavi z ostalimi podjetji v panogi je naša največja razlikovalna prednost lastna tehnologija, ki nam omogoča globlji vpogled v učinkovitost komunikacijskih akcij, nadzor in možnost hipnih sprememb za doseganje optimalnih rezultatov. Orodja, ki igrajo bistveno vlogo v digitalu, so tako plod lastnega učenja, znanja in izkušenj.

Pri delu z naročniki stavimo predvsem na odnos in zaupanje, ki nam s posameznim naročnikom omogočata aktivno sodelovanje v vseh fazah oblikovanja ideje ter implementacije določene kampanje. Zavedamo se, da oglaševanje oz. komuniciranje ni več enostranski proces, da se okolje nenehno spreminja in posledično zahteva več prilagodljivosti, s tem pa tudi bolj dinamično strategijo. Po drugi strani pa nam ravno to zaupanje v naše delo, tehnologijo in učinkovitost pri doseganju rezultatov daje možnost, da v diapazonu spletnega oglaševanja uvajamo nove koncepte in ideje izven obstoječih okvirov.

Ker delujete na digitalnih medijih, me zanima, kje/zakaj pri njih prepoznavate prednosti, kaj vas pri delu motivira in kako v praksi ideje implementirate do realizacije? So slovenski naročniki dovolj odprti za novosti?

Digital je postal del našega vsakdana in večina izmed nas si dneva brez njega ne more več predstavljati. Živimo v »always-on« eri, kjer smo ves čas priklopljeni na vsaj eno pametno napravo. Spremenili so se način življenja, nakupni proces in pretok informacij. Tega se naročniki dobro zavedajo. Oglaševalci oziroma blagovne znamke v poplavi informacij bijejo bitko za pozornost potrošnika.

V dobi interneta 3.0. digitalno okolje ponuja prilagojeno, personalizirano in natančno ciljano komunikacijo pravemu kupcu ob pravem času in na pravem mestu. Digitalni svet se tako vse bolj prepleta s fizičnim. Verjamem, da nam tehnologija dviguje kakovost življenja in nam omogoča, da se več časa posvečamo sebi. Tudi ciljano oglaševanje gre v to smer – vse bolj odgovarja na realne potrebe potrošnikov, odvisno seveda od ozaveščenosti podjetja ali blagovne znamke. Predvsem pa je digitalno okolje merljivo okolje, ki zaradi jasne analitike omogoča hitre spremembe in optimiziranje aktivnosti v realnem času. Naročniki, ki razumejo moč in potencial digitala, so tako tudi vedno bolj odprti za nove ideje in pristope.

Kako dojemate slovenske potrošnike? Imamo o njih na voljo dovolj informacij, so komunikacijski projekti zastavljeni dovolj premišljeno, da resnično nagovorijo pravo ciljno skupino, ali smo še vedno relativno tradicionalisti in zato nagnjeni k »posploševanju« in precej generični komunikaciji?

Oglaševanje v digitalnih medijih je precej drugačno od klasičnega, saj veljajo druge zakonitosti. Uporabnik v digitalnih medijih s svojim vedenjem in aktivnostmi pušča številne digitalne sledi – mi pa množico podatkov ali t. i. velike podatke, ki jih lahko z naprednimi orodji ter pravilno obravnavo zelo dobro uporabimo, preoblikujemo v pametne podatke. Podatkovno rudarjenje nam omogoča bolj prilagojeno in usmerjeno komunikacijo ter doseganje merljivih rezultatov. Če parafraziram, vedenjski vzorci, zbrani na podlagi zanimanj in značilnosti ciljnih skupin, usmerjajo potek komunikacije ter tvorijo konkretne, uporabne in aplikativne smernice za posredovanje kakovostnih vsebin bolj ciljno na ustrezne digitalne platforme in kanale.

iPROM je v slovenskem prostoru prepoznaven kot vodilni ponudnik programatičnega oglaševanja, ki s pomočjo tehnologije dosega boljše rezultate na digitalnih medijih. Kaj je ključna prednost programatičnega zakupa medijskega prostora v primerjavi s klasičnim?

Programatični zakup je eden ključnih trendov, ki vse bolj krojijo prihodnost digitalnega oglaševanja. Tovrstna tehnologija oglaševalcem prinaša številne prednosti in jim na podlagi analitične interpretacije podatkov zagotavlja kakovosten vpogled v učinkovito prilagajanje komunikacije na digitalnih kanalih, ki je v koraku s časom in sodobnimi uporabniki. Poleg avtomatizacije in poenostavitve postopkov trgovanja z oglasnim prostorom je ključna prednost programatične tehnologije tudi aplikativna povezljivost v globalni digitalni ekosistem, kar omogoča nadzor, upravljanje, spremljanje ter realnočasovno prilagajanje.

iPROM letos prvič sodeluje na tekmovanju Effie kot partner nove kategorije »Inovacije, tehnologija in medijske ideje«. Zakaj ste se odločili podpreti tekmovanje in kje vidite dodano vrednost te nove kategorije?

iPROM je agencija, specializirana za digitalno oglaševanje. Kot pionir spletnega oglaševanja v Sloveniji razvijamo lastna tehnološka orodja, inovativne pristope in koncepte za učinkovito komuniciranje. Smo hiša znanja in izkušenj, ki naročnikom poenostavlja kompleksnost trženja v digitalnem ekosistemu. Snujemo in izvajamo digitalne kampanje, ki prinašajo merljive rezultate. Usmerjeni smo v razvoj, inovacije in nove tehnologije, ki omogočajo najboljše razmerje med rezultati in vloženimi sredstvi. Digitalni mediji prevzemajo glavno vlogo v komunikaciji s potrošniki in tehnologija igra tukaj ključno vlogo. Sami smo del tega razvoja že od samega začetka digitalnega oglaševanja in zato nas vedno znova navdušujejo novosti in tehnološke rešitve, ki premikajo meje v digitalnem okolju ter na drugačen način rešujejo izzive potrošnika in blagovne znamke.

Effie značka 2016 - partner - iPROM

Deli