Deli

Izsledki IAB-jeve raziskave AdEx za Slovenijo 2018 so pokazali, da so investicije v digitalno oglaševanje v preteklem letu zrasle za 16 odstotkov in dosegle 54,7 milijona evrov. Glede na raziskavo Odnos slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja iPROMa in Valicona pa bodo investicije v letošnjem letu presegle 60 milijonov evrov. V zadnjih petih letih so se investicije v oglaševanje v digitalnih medijih povečale za skoraj 200 odstotkov, kaže raziskava AdEx.

Investicije v digitalno oglaševanje bodo v letu 2019 presegle 60 milijonov evrov - iPROM - Novice

Na 14. IAB Akademiji 21. maja 2019 je Zoran Savin, direktor zavoda IAB Slovenija, predstavil rezultate raziskave AdEx za Slovenijo za leto 2018, ki kažejo 16-odstotno rast investicij v digitalno oglaševanje v letu 2018, Igor Mali, operativni direktor v iPROMu, pa je predstavil izsledke raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, ki sta jo iPROM in Valicon izvedla med 214 slovenskimi odločevalci na področju oglaševanja in trženja v začetku tega leta. Obe raziskavi kažeta na to, da bodo oglaševalci v letu 2019 namenili oglaševanju v digitalnih medijih preko 60 milijonov evrov.

Prikazno oglaševanje z več kot 60 odstotki zavzelo največji delež oglaševalskega kolača

Rast investicij v digitalno oglaševanje po letih - iPROM - Novice
Raziskava AdEx za Slovenijo kaže, da je med slovenskimi oglaševalci v lanskem letu prevladovalo prikazno oglaševanje, ki je preseglo 60 odstotkov vseh investicij, sledijo mu integrirane vsebine s približno 15 odstotki, nativno oz. sožitno oglaševanje z dobrimi 10 odstotki in e-poštni marketing s približno 5 odstotki vseh investicij.

Napovedi iPROMa in Valicona za leto 2019 kažejo, da bodo slovenski oglaševalci v tem letu največ sredstev namenili prikaznemu oglaševanju, v to obliko oglaševanja bo investiralo 73 odstotkov vprašanih.

Največji del digitalnega oglaševalskega kolača zavzema prikazno oglaševanje - iPROM - Novice

»Glede na izsledke raziskave, ki smo jo izvedli z družbo Valicon, in ugotovitve AdExa za Slovenijo 2018 lahko z gotovostjo trdim, da bodo investicije v digitalno oglaševanje v letu 2019 krepko presegle 60 milijonov evrov,« razmere na trgu digitalnega oglaševanja v Sloveniji komentira Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v družbi iPROM.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.