Deli

Umetna inteligenca v marketinški tehnologiji in njen razvoj postavljata v ospredje etična vprašanja, zlasti na področju uravnoteženosti inovacij in zasebnosti.

Etičnost marketinške tehnologije, ki jo poganja umetna inteligenca - iPROM - Novice iz sveta

Oglaševalci že dolgo uporabljajo tehnologijo in podatke za učinkovito ciljanje svojih ciljnih skupin, umetna inteligenca pa je to možnost še izboljšala. Vendar pa se ob tem porajajo tudi etični pomisleki, kako uravnotežiti inovacije in zasebnost.

Ponudniki marketinških tehnologij na različnih platformah, vključno z analitiko podatkov, sistemi za upravljanje odnosov s strankami, platformami za e-poštni marketing in oglaševanje na družbenih medijih, tekmujejo glede vključitve umetne inteligence v svoje izdelke in rešitve. Umetna inteligenca jim v kombinaciji z ogromnimi količinami podatkov o potrošnikih, ki jih te platforme posedujejo, namreč omogoča izjemno moč. A na drugi strani se pojavljajo etični pomisleki, ki se nanašajo zlasti na zasebnost potrošnikov ter na zbiranje in varovanje njihovih osebnih podatkov.

V zadnjih letih se je z uvedbo uredbe GDPR in drugih predpisov glede zasebnosti ozaveščenost potrošnikov o podatkih, ki jih podjetja zbirajo, bistveno povečala. Da bi ravnali skladno s temi novimi predpisi, morajo oglaševalci upoštevati etična načela pri ravnanju s podatki. Mednje sodijo informirana privolitev za zbiranje podatkov, kar pomeni, da morajo biti potrošniki v celoti seznanjeni s tem, kako bodo njihovi podatki zbrani, shranjeni in uporabljeni; lastništvo podatkov, pri čemer imajo potrošniki nadzor nad svojimi podatki in možnost, da do njih kadarkoli dostopajo, jih spremenijo ali izbrišejo; zmanjšanje količine zbranih podatkov, kar pomeni, da se zbira samo tiste podatke, ki so potrebni za določen namen trženja; ter delitev podatkov, pri čemer morajo oglaševalci paziti, da tretje osebe, s katerimi delijo te podatke, spoštujejo enake etične standarde.

Umetna inteligenca v marketinški tehnologiji omogoča napredno analizo podatkov, napovedno modeliranje in personalizirano vsebino, vendar hitrost razvoja umetne inteligence zaenkrat presega sposobnost vlad za pripravo pravnih okvirov in regulative na tem področju. Brez takšnih predpisov pa je odgovornost oglaševalcev, da sami oblikujejo lastne standarde za etično uporabo umetne inteligence. Neupoštevanje etičnost standardov ima lahko za podjetja hude posledice. Poleg morebitnih pravnih kazni in glob predstavlja največje tveganje izguba zaupanja potrošnikov. Raziskava družbe Cisco iz leta 2022 namreč kaže, da sta za ugled blagovne znamke najpomembnejša ravnanje s podatki in spoštovanje zasebnosti potrošnikov.

Za svoj dolgoročni uspeh morajo podjetja varovanje podatkov in zasebnost potrošnikov postaviti na prvo mesto ter upoštevati etične smernice in se zavzemati za odgovorno uporabo umetne inteligence. S tem bodo gradili zaupanje, spodbujali zvestobo strank in sledili vrednotam družbeno ozaveščenih potrošnikov. Etičnost v današnjem svetu ni ovira, temveč konkurenčna prednost.

Deli

Arhiv