Deli

Zavod IAB Slovenija je na 18. IAB Akademiji predstavil ugotovitve raziskave AdEx o bruto naložbah v digitalno oglaševanje za leto 2019. Naložbe v Sloveniji ocenjujejo na 60,7 milijona evrov, kar je v primerjavi z letom 2018 11-odstotno povečanje. Za letošnje leto pa je raziskava iPROMa in Valicona Odnos slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja pred pandemijo COVID-19 napovedala 17-odstotno rast naložb v oglaševanje na digitalnih kanalih. Točno rast je v danih razmerah težko napovedati, so bili pa sogovorniki na IAB Akademiji soglasni, da smo priča pospešeni digitalizaciji, ki ima pozitiven vpliv tudi na digitalno oglaševanje.

AdEx Slovenija 2019: Digitalno oglaševanje doživlja razmah na krilih pospešene digitalizacije - iPROM Novice

V Sloveniji je bila rast naložb v 2019 11-odstotna, skupno vrednost trga digitalnega oglaševanja pa so pri IAB-ju Slovenija na 18. IAB Akademiji ocenili na 60,7 milijona evrov. Zoran Savin, predsednik zavoda IAB Slovenija, je ob tem opozoril na precejšnje razlike v rasti tudi znotraj samih panog in medijev.

O napovedih glede naložb v digitalno oglaševanje v 2020 je na dogodku govoril tudi Igor Mali, operativni direktor v iPROMu, ki je predstavil izsledke raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, ki sta jo iPROM in Valicon izvedla med 220 slovenskimi odločevalci na področju oglaševanja in trženja v začetku tega leta.

Obe raziskavi kažeta, da digitalni trg v Sloveniji še vedno raste, zaradi pospešene digitalizacije pa se letos pričakuje, da bodo digitalni mediji pridobili na pomenu in vlogi v oglaševalskem kolaču.

»Iz svoje dnevne prakse v aprilu in maju ocenjujemo, da bodo tudi tokratni dogodki, podobno kot po krizi leta 2008, ponovno in dodatno spodbudili razvoj digitala kot celote, naložbe v digitalno oglaševanje pa bodo rasle. Skladno s spremembami vedenja potrošnika, ki jih že zaznavamo, bo iskanje novih poti in priložnosti v digitalnem marketingu neizbežno,« komentira rezultate raziskav Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu.

2020 05 AdEx SI Trg še vedno raste

V slovenskem digitalnem oglaševalskem kolaču še vedno največji delež naložb namenjenih prikaznemu oglaševanju

Raziskava AdEx za Slovenijo kaže, da so slovenski oglaševalci tudi v lanskem letu največ sredstev vložili v prikazno oglaševanje (skoraj 60 %), sledijo mu integrirane vsebine s približno 16 odstotki, nativno oglaševanje s 15 odstotki, e-poštni marketing s približno 5 odstotki in marketing z vplivneži z 2 odstotkoma vseh naložb.

2020 05 AdEx SI Natančnejši vpogled

Največjo rast naložb v prikazno oglaševanje (skoraj 28 %) v letošnjem letu napoveduje tudi raziskava iPROMa in Valicona, sledi oglaševanje na družbenih medijih (20 %), iskalni marketing (18 %), e-poštni marketing (10 %) ter marketing z vplivneži (9 %). Glede na nastali položaj in prerazporejanje medijskih sredstev v tem trenutku absolutnih številk raziskava ne komunicira, saj bodo razmere bolj jasne šele jeseni, ko bo lažje točno povedati, kako so se prerazporedili marketinški proračuni.

Predsednik IAB-ja Slovenija Zoran Savin je v sklopu spletnega dogodka izpostavil tudi brisanje meja med digitalnim in tradicionalnim. Gre za vedno več naložb, kjer ni jasne meje med digitalnimi in tradicionalnimi mediji, navsezadnje se tudi zunanje oglaševanje pospešeno digitalizira in je v letu 2019 zabeležilo že 63-odstotno rast.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.