Deli

Ključ za doseganje poslovnega uspeha leži v sposobnosti podjetja, da pridobi kakovostne in zanesljive podatke. Tisti, katerih kakovostni podatki niso prednostna naloga, tvegajo, da bodo zaostali za konkurenco.

Visokokakovostni podatki za oglaševalce bodisi sveti gral bodisi Ahilova peta - iPROM - Novice iz sveta

Oglaševalci morajo v današnjem času ves čas krmariti med nenehnimi tehnološkimi motnjami. Digitalna preobrazba in številne pametne tehnologije so razvile vse večja pričakovanja potrošnikov ter privedle do neprimerljivih zahtev po takojšnjem zadovoljevanju potreb in visokokakovostnih, personaliziranih izkušnjah na vseh kanalih.

Obenem pa se veča potreba po preglednosti, odgovornosti in etičnosti v marketingu, še posebej, ker vse več držav uvaja nove zakone o zasebnosti podatkov. Ti naraščajoči standardi prinašajo v marketinško krajino novo raven kompleksnosti in bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da oglaševalci preverjajo kakovost svojih podatkov.

Kakovostni podatki so konkurenčna prednost

V dobi ozaveščenih potrošnikov leži konkurenčna prednost podjetij v tem, da znajo uporabiti podatke, potrebne za izboljšanje razumevanja potrošnikov in njihove vključenosti. A slaba kakovost podatkov ostaja Ahilova peta oglaševalcev, ki ovira vpoglede v potrošnikovo vedenje in porablja dragocene vire.

Novo poročilo podjetij Domo in Censuswide izpostavlja največje izzive glede podatkov in pritiske, s katerimi se soočajo marketinški strokovnjaki, ki želijo slediti najnovejšim spremembam v panogi. Skoraj polovica jih pravi, da zaradi obilice podatkovnih kanalov in virov težje načrtuje svoje dolgoročne strategije, 83 odstotkov marketingarjev v velikih podjetjih pa priznava, da zaradi porasta novih tehnologij težje ostajajo v vrhu. A kljub temu so podatki hrbtenica poslovnega odločanja – v zadnjih petih letih se je zanašanje na marketinško analitiko pri sprejemanju poslovnih odločitev s 30 odstotkov povečalo na 42, kaže nedavna raziskava CMO-ja.

Podatki so vredni le toliko, kot so vredni vpogledi, ki jih ustvarjajo, ukrepi, na katere vplivajo, in rezultati, ki jih spodbujajo. Brez možnosti zagotavljanja celovitosti podatkov oglaševalci ostajajo brez svojega najmočnejšega orodja in velike konkurenčne prednosti.

Visokokakovostni podatki sveti gral podjetij

Če so podatki slabe kakovosti Ahilova peta oglaševalcev, pa so visokokakovostni podatki nedvomno njihov sveti gral. Opremljena z visokokakovostnimi podatki lahko podjetja uspešneje zadovoljujejo potrebe svojih strank in sodelujejo z njimi, povečajo prepoznavnost blagovne znamke in spodbujajo prodajne konverzije. Za izboljšanje kakovosti podatkov in povečanje potenciala vpogledov v potrošnike Forresterjevo poročilo navaja sedem dimenzij, ki jih je pri zbiranju podatkov smiselno upoštevati. Ti so pravočasnost podatkov, njihova popolnost, doslednost na različnih platformah, kanalih in v kampanjah, ustreznost, preglednost, pravilnost in reprezentativnost podatkov.

Deli

Arhiv