Deli

Celosten pregled nad zbranimi podatki v vseh oddelkih podjetja izboljšuje poslovno odločanje in konkurenčnost podjetja na trgu.

Razvoj strategije upravljanja s podatki: Kaj o vaših potrošnikih vedo v drugih oddelkih podjetja? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Igor Mali

Za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu je za vsako podjetje ključno pridobivanje nadzora nad podatki, saj je tako mogoče lažje in bolj utemeljeno sprejemati poslovne odločitve.

Pogosto pa se dogaja, da podjetja zbirajo veliko podatkov, ki so ujeti v različnih podatkovnih silosih posameznih oddelkov, nad katerimi podjetja nimajo ne pregleda ne celotne slike o tem, kaj podatki sporočajo.

Neuporaba podatkov = izgubljene priložnosti

Vsak oddelek v podjetju si želi imeti nadzor nad podatki, za katere meni, da so zanj pomembni, in ne namenja posebne pozornosti podatkom, ki na njegove aktivnosti navidezno neposredno ne vplivajo. Za uspešno poslovanje pa morajo podjetja spremljati vse točke stika s potrošnikom, ki lahko kažejo na potrošnikovo (ne)zadovoljstvo, potrebe in želje, da jih lahko posledično pretvorijo v priložnosti.

Podjetja, ki se zavedajo potenciala podatkov, bodo na ta način skušala razviti strategijo upravljanja s podatki, ki jim bo omogočila spoznavanje ključnih poslovnih potreb in ustvarjanje dosegljivega načrta za prihodnost.

Neuporaba podatkov = izgubljene priložnosti - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Igor Mali

Kako razviti učinkovito strategijo upravljanja s podatki?

Svetujemo vam, da najprej prevetrite podatke, ki jih zbirate o svojih potrošnikih, in ugotovite, v katerih oddelkih so se ustvarili podatkovni silosi. Določite interakcijske točke, ki jim je mogoče slediti, in jih uskladite s svojimi ključnimi kazalniki uspešnosti. Ti podatki so resda lahko obsežni, a je vsak podatek v silosu dragocen. Ponavadi se skrivajo na najrazličnejših mestih, kot so sistemi za upravljanje odnosov s potrošniki, e-pošta, podatki o obisku spletne strani itd.

Iskanje in čiščenje teh podatkov zahteva nekoliko več časa, a motivacije vam ne bi smelo (z)manjkati. Nenazadnje so to vaši podatki, za katere vam ni treba plačati, pa tudi konkurenca nima dostopa do njih.

Na primer v primeru zbiranja oglaševalskih podatkov vam njihova analiza utegne odpreti oči, če boste le postavljali prava vprašanja, kot so, katere podstrani so uporabniki obiskovali, katere so skupne značilnosti uporabnikov, ki naredijo želene konverzije, na katere povezave so najpogosteje klikali itd.

Kako razviti učinkovito strategijo upravljanja s podatki? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Igor Mali

Združevanje podatkov na eni platformi

Vse več je podjetij, ki v sklopu digitalne preobrazbe poslovanja vzpostavljajo t. i. platforme za upravljanje s podatki o potrošnikih, ki jim omogočajo, da podatke iz CRM-ja, e-poštnih in drugih sistemov združujejo na enotni platformi. Najnaprednejša podjetja pa v platforme za upravljanje s podatki o potrošnikih integrirajo tudi oglaševalske podatke. To recimo omogoča iPROM DMP, ki lahko beleži podatke o izvedenih oglaševalskih akcijah, spremlja vedenjske vzorce ciljnih skupin in jih združuje tako s podatki iz preteklih oglaševalskih aktivnosti kot tudi z neodvisnimi podatki in dogodki. Podjetja pa se vse bolj zavedajo tudi nujnosti aplikativne uporabe zbranih podatkov in se vse pogosteje odločajo za uporabo naprednega sistema za upravljanje oglasnih kampanj iz ene stične točke v podjetju, ki omogoča tudi zbiranje podatkov iz oglaševanja na lastnih medijih, kot je iPROM AdServer za oglaševalce.

Za učinkovitejše oglaševanje uporabite podatke z vseh točk stika s potrošnikom - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Igor Mali

Za sprotno izboljšanje učinkovitosti oglaševalskih akcij pa prek programske opreme iPROM Cloud zbiramo podatke o aktivnostih na naročnikovi spletni strani, podatke za ciljanje po potrebi še dodatno oplemenitimo s podatki iz različnih CRM-sistemov naročnika, podatki iz spletne trgovine in s spremljanjem konverzijskih ter drugih metrik, ki jih beležimo v realnem času.

Za potrebe bolj natančnega ciljanja in optimizacije finančnih sredstev naročnikov zbiramo skladno z GDPR-jem anonimizirane podatke o vedenjskih vzorcih uporabnikov in jih hranimo v lastnih podatkovnih silosih. Če podatki niso anonimizirani, pa imamo urejena ustrezna soglasja za upravljanje teh podatkov v skladu z zakonodajo.

Hiter tehnološki razvoj povzroča, da se podjetja navdušeno potapljajo v nove podatkovne priložnosti, ki pa včasih niso primerne za njihovo poslovanje. Preden se priključite podatkovni revoluciji, je treba razumeti, da so včasih pomembne le posamezne vrste podatkov, zato se najprej osredotočite na tiste, ki vam najbolj pomagajo razumeti potrošnika in rešiti vaše izzive. Naj vaši podatki delajo za vas in ne obratno.

Deli

O avtorju

Igor Mali je karizmatičen podjetnik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Za podjetje Central European Media Enterprises je vodil prodajo za internet. Sodeloval je z regionalnimi naročniki, strateško vodil prodajo in prodajne ekipe ter skrbel za razvoj in implementacijo tehničnih rešitev na področju trženja medijskega prostora na spletu. Strokovne izkušnje je pridobival še v podjetjih Najdi.si, Httpool in Domenca, kjer je soustvarjal tudi enega prvih sistemov za trženje oglasnega prostora na slovenskem spletu. V iPROMu z Igorjem sodelujemo na področju sistematizacije poslovnih in operativnih procesov ter na področju pravne skladnost poslovanja družbe. Njegove mednarodne izkušnje in znanje imajo pri načrtovanju našega širjenja izven meja Slovenije velik pomen.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv