Deli

Glede na Gartnerjevo poročilo o trženjskih proračunih za leto 2021 bo velika večina vprašanih v digitalne oblike komuniciranje vlagala več.

V leto 2021 z večjimi vložki v digitalno trženje - iPROM - Novice iz sveta

Gartner je letos raziskavo o naložbah v trženje razdelil na dva dela. Prvi del raziskuje, kako ohraniti oz. povečati prihodke do leta 2021, drugi pa proučuje, kateri trženjski pristopi bodo deležni največjih naložb. V raziskavi je sodelovalo 432 direktorjev trženja iz Severne Amerike, Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki delajo v podjetjih z letnim prihodkom od 500 milijonov do 20 milijard ameriških dolarjev ali več.

Optimistično v leto 2021

Gartnerjeva tržna proračunska ocena za obdobje 2020–2021 napoveduje, da bodo naložbe v digitalno oglaševanje v prihodnjem letu narasle za 78 %. Povečali naj bi se tudi vložki v družbene medije, mobilno komunikacijo, iskalni in e-poštni marketing. Napoved se sklada tudi z raziskavo iPROMa in Valicona, ki kaže, da bodo slovenski odločevalci s področja trženja in oglaševanja v letu 2020 največ vlagali v prikazno oglaševanje, sledijo mu oglaševanje na družbenih medijih, iskalni in e-poštni marketing ter marketing z vplivneži.

Pandemija je spremenila številke

COVID-19 je v prvih mesecih svetovne pandemije močno povečal poudarek trženjskih aktivnosti na digitalnih kanalih, saj so se potrošniki za informacije in zabavo obrnili na splet.

73 % v raziskavi sodelujočih pričakuje, da bodo negativni vplivi pandemije COVID-19 kratkotrajni. Kljub pozitivnim napovedim 11 % trženjskih direktorjev pričakuje, da se bodo njihovi proračuni zmanjšali, zato bosta učinkovitost in merljivost oglaševalskih akcij močno stopili v ospredje.

Kako bodo trženjski strokovnjaki spodbudili rast?

Rast je prva skrb trženjskih strokovnjakov. Približno 45 % jih je povedalo, da jo bodo spodbudili z uvedbo novih izdelkov na obstoječe trge, 34 % pa jih želi spodbuditi rast s povečanjem prodaje obstoječih izdelkov obstoječim kupcem.

Na vprašanje, kako bodo pristopili k razvoju novih izdelkov, jih je 36 % odgovorilo, da bodo to storili s strateškimi partnerstvi, medtem ko jih je približno 32 % navedlo, da bodo ustvarili izdelke, ki so bolj primerni za potrebe strank, 32 % pa, da bodo to storili z naložbami v raziskave in razvoj.

Kaj v letu 2020 trženjskim strokovnjakom največ pomeni?

Približno 29 % vprašanih meni, da podatki predstavljajo največjo vrednost v strategiji za rast, ena tretjina vprašanih pa meni, da je najbolj pomembna premišljena strategija blagovne znamke. Približno 57 % anketirancev pričakuje, da se bodo v naslednjih 18 do 24 mesecih vrnili na običajno pot, k običajnim rezultatom, vendar se seveda (za)upanje v posameznih panogah razlikuje. Raziskava tako kaže na pozitiven pogled, ki je v teh časih izjemno pomemben. Pozitivna naravnanost pa bo še večji pomen pridobila s premišljenimi pristopi, ki temeljijo na uporabi naprednih pristopov, zasnovanih na podlagi podatkov.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv