Deli

Če želijo ostati konkurenčni, morajo trgovci na drobno slediti tehnološkemu razvoju ter svoje spletno poslovanje povezati z dejavnostmi v fizični trgovini.

Konkurenčnost v jutrišnjem maloprodajnem prostoru - iPROM - Novice iz sveta

V letu 2020 bo h ključni dodani vrednosti blagovne znamke vodila nakupovalna izkušnja. Gartner napoveduje, da bo kar 81 odstotkov vseh nakupov temeljilo na izkušnjah kupcev, pri čemer dodaja, da bo to v veliki meri posledica razcveta spletnega nakupovanja. Dandanes so mnoga logistična vprašanja (npr. dolge čakalne vrste, omejen odpiralni čas) na videz povsem izginila. Zaradi možnosti spletnega raziskovanja so kupci opremljeni z znanjem o cenah in izdelkih, hkrati pa naraščajo tudi njihova pričakovanja. Trgovci na drobno bodo zaradi konkurenčne prednosti morali slediti tehnološkemu razvoju, zato naj se njihovo spletno poslovanje poveže z dejavnostmi, ki jih ponujajo v fizični trgovini. Taka naravnanost bo vodila k uporabi orodij, ki podpirajo h kupcem usmerjene cilje. Stranke naj vidijo le pozitivne plati tehnologij, ki olajšajo nakupno pot, saj bodo tako enostavneje prišle do končnega nakupa.

Vzpon nevidnih tehnologij

Interakcija trgovcev s strankami se nenehno spreminja, na kar vpliva tudi internet stvari (IoT). Ključne tehnologije, navedene v nadaljevanju, bodo s svojimi posebnostmi pomagale zagotoviti, da se ustrezni trendi na trgu, vsebina prodajnih sporočil, novi algoritmi umetne inteligence, nakupna pot, podatki o izdelkih in pogovori v realnem času upoštevajo oz. odvijejo najhitreje in najbolj uspešno.

Tehnologije, ki bodo v letošnjem letu krojile področje trgovine na drobno:

  • umetna inteligenca (AI) zaradi obsežnih digitalnih podatkov;
  • navidezna resničnost (VR) z izrazitejšim prikazovanjem dejanske slike izdelkov (npr. pri IKEI že lažje prikazujejo bodoče domove svojim kupcem);
  • upravljanje odnosov s strankami (CRM) za lažje razumevanje in sodelovanje z bazo (potencialnih) strank;
  • sistem za upravljanje vsebin (CMS), ki omogoča kakovostno optimizacijo spletnih vsebin;
  • sistem za upravljanje s podatki o izdelku (PIM) za obogatitev informacij o izdelku;
  • spletna trgovina za merjenje kakovosti nabora ponudbe;
  • pogovorna okna, opremljena s komunikacijskim orodjem za prepoznavanje naravnega jezika (NLP), s katerim so odgovori prilagojeni trenutnim zahtevam uporabnikov, a hkrati temeljijo na preučevanju predhodnih pogovorov z uporabniki in tako posredujejo izdelano sporočilo.

Trgovina na drobno postaja vse bolj digitaliziran prostor, blagovne znamke pa bodo morale spodbujati razvijajoče se tehnologije in to celo v taki meri, da bodo te postale kupcem povsem samoumevne.

Deli

Arhiv