Deli

Današnja aplikativna vrednost umetne inteligence v digitalnem oglaševanju.

Umetna inteligenca v oglaševanju - resničnost ali le krilatica? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Področje marketinga je v zadnjem desetletju doživelo velike spremembe. Marketinški strokovnjaki so tisti, ki dejansko vodijo digitalno preobrazbo, zaradi česar stremijo k temu, da bi vedno ostali korak pred stalno razvijajočimi se potrebami potrošnikov. Kljub temu, da je tehnologija v zadnjih desetih letih močno napredovala, glavni cilj marketinga ostaja enak: ustvarjati prihodke in to tudi dokazati.

Da bi ustvarili prihodke z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi na spletu, so glavni cilji digitalnega marketinga rast interakcije uporabnikov z oglasi, rast obiskov in rast nakupov. Ta kvantitativna merila so se že večkrat izkazala za učinkovit način za doseganje rezultatov. A razumevanje, kako se stranke počutijo pri tem, ko izpolnijo te cilje, dviga marketing na povsem novo raven, prav tako pa se tu skriva tudi ogromen potencial za pozitiven vpliv na dobiček podjetja. Še pred kratkim je bilo čustva, ki so vodila potrošnika k določenemu spletnemu dejanju, nemogoče spremljati in izkoriščati v širšem obsegu. Tehnologija je to povsem spremenila.

Potencial uporabe umetne inteligence v marketingu - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Potencial uporabe umetne inteligence v marketingu

Digitalni analitiki, ki delajo s podatki, razumejo pomen razvoja integrirane strategije podatkov. Omogoča jim namreč bistveno boljše razumevanje potrošnika, da lahko ustvarijo povsem prilagojeno nakupno pot zanj.

Kot zelo učinkovita se je izkazala tehnološka rešitev za prilagajanje oglasnih sporočil, kreativ in frekvence prikazovanja oglasov na podlagi neodvisnih podatkov, saj potrošnike učinkovito spodbuja k nakupu. V kombinaciji z vedenjskim ciljanjem pa dostavi najbolj učinkovito sporočilo pravemu uporabniku, na pravem mestu in ob pravem času.

Razumevanje, kdaj so potrošniki ustrezno razpoloženi, oglaševalcem omogoča, da potrošnike nagovorijo, ko so ti odprti za sprejemanje določenih sporočil. To vodi do izjemnih rezultatov in omogoča pozitivno dojemanje blagovne znamke med potrošniki, ki sicer morda ne bi izrazili zanimanja.

Če blagovna znamka vzpostavi stik s potrošniki ravno ob ustreznem času, lahko oglaševalci bolj učinkovito dosežejo želen rezultat svoje oglaševalske akcije, hkrati pa poskrbijo za pozitivno podobo blagovne znamke. Tako lahko z upoštevanjem kvalitativnih dejavnikov oglaševalci kar najbolje izkoristijo svoj medijski proračun, izboljšajo rezultate oglaševalskih akcij in poskrbijo za pozitiven odnos do blagovne znamke.

Kako lahko tehnologija prepoznava želje potrošnika? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Kako lahko tehnologija prepoznava želje potrošnika?

Z algoritmi za analizo besedil, ki izkoriščajo semantično obdelavo ter zmožnost strojnega učenja za izdelavo modelov, lahko tehnologija zazna določene potrebe oziroma čustvo uporabnika.

V praksi to pomeni, da lahko napreden algoritem iz vedenja uporabnika na spletu in istočasno besedila, ki ga uporabnik bere – bolj natančno iz stila in načina napisanega besedila –, razbere potrebo in čustvo, tudi če to ni izrecno napisano. Na primer, če uporabnik išče določen izdelek, to algoritem enostavno zazna. Lahko gremo pa še dlje. Če uporabnik v določenem časovnem obdobju prebira članke oz. besedila, ki jih algoritem označi za otožna, bi lahko sklepali, da je uporabnik žalosten. Če pa prebira vesele novice, bi ga lahko označili za veselega. Seveda včasih beremo pozitivne novice, da bi se spravili v boljšo voljo, in bi nas algoritem nepravilno označil za žalostne.

To pa je prednost inteligentnih algoritmov, saj imajo zmožnost učenja in prilagajanja. Kar pomeni, da se lahko ob pravilni razvrstitvi »lažno pozitivnih« dogodkov naučijo prepoznati take primere in jih ustrezno obravnavati.

Učinkovito nagovarjanje potrošnikov s pravim sporočilom, na pravem mestu, ob pravem času v iPROMu že dosegamo s samodejnim analiziranjem podatkov in z uporabo strojnega učenja. Z rešitvijo iPROM Realtime Creative se oglasi sestavljajo sami in sproti ter potrošnika nagovorijo le, ko je ta za določena sporočila dovzeten. Napredno vedenjsko ter semantično ciljanje so zametki iPROMove umetne inteligence, ki pomaga razumeti čustva in potrebe potrošnikov, da je ciljanje mnogo bolj učinkovito.

Vlagajte tja, kjer bo viden učinek

Cilj marketinga in prodaje je doseči oziroma iztržiti čim več z optimalnimi sredstvi. Tega se v iPROMu dobro zavedamo, zato svojim naročnikom pri vsaki oglasni akciji skušamo dostaviti največ za njihov denar, potrošnike pa nagovoriti s pravim sporočilom, na pravem mestu, ob pravem času. Z uporabo umetne inteligence ter naprednim vedenjskim in semantičnim ciljanjem s tehnološko platformo iPROM Cloud gremo lahko še korak dlje in potrošnika nagovorimo le, ko je ta za določena sporočila dovzeten. Z izkoriščanjem naše tehnologije, ki pomaga razumeti čustva in potrebe potrošnikov, lahko sedaj svoj proračun za oglaševanje izkoristite še bolj učinkovito.

Deli

O avtorju

Luka Andrejak je samostojni podjetnik in programer z izkušnjami predvsem s področja programatičnega ekosistema, znotraj katerega raziskuje nove tehnološke rešitve. Njegova edinstvena spoznanja, do katerih je prišel s svojim neumornim delom in predanim raziskovanjem, uspešno pomagajo pri dopolnitvi iPROMovih tehničnih rešitev. Njegov pogled seže v mednarodne vode, zato so storitve, ki jih Luka danes ponuja še posebej pomembne pri pripravi iPROMa za vstop na tuje trge.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv