Deli

Podatki partnerjev za oglaševalce predstavljajo način varnega in zanesljivega doseganja potrošnikov.

Kaj so podatki partnerjev - iPROM - Novice iz sveta

Podatki partnerjev so relativno nova oblika podatkov in predstavljajo lastne podatke partnerskih podjetij. Gre za podatke, ki jih uporabniki ne delijo neposredno s podjetjem, ampak so pridobljeni od partnerskih podjetij.

Uporaba tovrstnih podatkov ima praviloma dobre rezultate, saj imajo uporabniki vzpostavljen osnoven odnos z oglaševalcem, ki jim s pomočjo teh podatkov ponuja relevantno vsebino. Podatki partnerjev so dejansko le lastni podatki, ki pa so v lasti drugega podjetja oz. založnika. Slednji partnerske podatke ponujajo na dva načina.

Prvi pristop vključuje združevanje podatkov partnerjev s podatki oglaševalcev z namenom, da bi dosegli že znano občinstvo in nove, podobne ciljne skupine na spletnih mestih založnika. Drugi način vključuje prodajo podatkov oglaševalcem, ki jih bodo uporabili za doseganje občinstev na spletnih mestih, ki niso v lasti založnika.

Tudi če imajo oglaševalci ogromno podatkov, jih je smiselno nekoliko premešati oz. primerjati z namenom, da bi na spletu dosegli nove ciljne skupine – ravno to pa dovoljujejo podatki partnerjev.

Deli

Arhiv