Deli

Po raziskavi Pew Internet & American Life Project je delež odraslih interentnih uporabnikov, ki imajo svoj profil na vsaj eni izmed spletnih skupnosti, zrasel za več kot štirikrat od leta 2005 – iz 8 na 35 odstotkov. Kljub temu pa, da odrasli predstavljajo večino uporabnikov, pa mlajši odrasli pogosteje uporabljajo spletne skupnosti kot njihovi starejši pripadniki, saj kar tri četrtine starih med 18 in 24 let uporablja te strani, na drugi strani pa je samo sedem odstotkov starejših od 65 let takih.
Po podatkih comScore World Metrix pa je potencialno občinstvo spletnih skupnosti precej širše, če se vključi še občasne obiskovalce tovrstnih strani. Septembra 2008 je kar 70,2 odstotka ameriških spletnih uporabnikov starih 15 let in več obskalo vsaj eno spletno skupnost.
 

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv