Deli

Letos bo programatično oglaševanje na zasebnih tržnicah prvič doslej prehitelo oglaševanje na odprtih tržnicah.

Zasebne tržnice bodo letos prehitele odprto izmenjavo oglasov - iPROM - Novice iz sveta

Zasebne tržnice – podvrsta licitacij v realnem času (RTB), pri kateri obstaja neke vrste zasebni posel med založnikom ali majhno skupino založnikov in izbranimi kupci oglasov – bodo v obdobju, za katerega velja napoved, dosegle dvomestno rast. Rast porabe za oglaševanje na zasebnih tržnicah bo v letu 2020 presegla odprte tržnice, in sicer v razmerju 3 proti 1.

Številni dejavniki, ki omejujejo naložbe v odprte tržnice, vplivajo na vlaganja v zasebne tržnice, za katere kupci in prodajalci menijo, da so varnejše in bolj združljive z njihovimi dolgoročnimi strategijami. Kar bo v prihodnjih dveh letih prav tako vplivalo na naložbe v zasebne tržnice, so tudi izboljšane možnosti za odkrivanje, načrtovanje in poslovanje na zasebnih tržnicah ter nenehno poudarjanje pomena lastnih podatkov in podatkov partnerjev.

Izboljšane možnosti za poslovanje na zasebnih tržnicah

Strokovnjaki, zajeti v eMarketerjevo poročilo o ameriških programatičnih trendih, so izpostavili, da je zadnje leto prineslo velik napredek na področjih odkrivanja inventarja zasebnih tržnic, načrtovanja kampanj in upravljanja orodij. Zaradi slednjih sta vzpostavitev in vzdrževanje zasebnih tržnic bolj praktična in zahtevata manj delovne sile. Opozorili so tudi, da ta napredek lajša poslovanje glede na ključne kazalnike uspešnosti in metrike kampanj, ki presegajo ceno na tisoč prikazov.

Poudarjanje pomena lastnih podatkov in podatkov partnerjev

V zadnjih letih so kupci in prodajalci prepoznali pomen lastnih podatkov in podatkov partnerjev za izgradnjo močnejših grafov identitete in izmenjavo edinstvenih vpogledov v potrošnike. S padajočo vrednostjo podatkov tretjih oseb pa se pomen lastnih podatkov in podatkov partnerjev le še krepi. Zasebne tržnice prinašajo lastne podatke v kampanje oziroma omogočajo dostop do premijskega vpogleda v občinstvo, ki ga založniki delijo zelo selektivno.

Poraba za neposredno programatično oglaševanje se bo še povečevala, zahvaljujoč stalnim naložbam v oglaševanje v družbenih medijih, v premijske oglasne formate, kot je avdio, v vsebine OTT in povezano televizijo.

Deli

Arhiv