Deli

Tehnologija veriženja blokov vpliva na številne panoge. Njen potencial na področju digitalnega oglaševanja je v večji transparentnosti oglasne dobavne verige in posledično v večji optimizaciji.

Vpliv tehnologije veriženja blokov na digitalno oglaševanje-iPROM-Novice iz sveta

Videti je, kot da se ves svet ukvarja s tehnologijo veriženja blokov. Zagovorniki v posameznih panogah so prepričani, da bo privedla do revolucije v industriji, v kateri delujejo. Potencial tehnologije veriženja blokov na področju digitalnega oglaševanja je v večji transparentnosti oglasne dobavne verige in posledično v večji optimizaciji.

Optimizacija dobavne verige digitalnih oglasov je eden izmed načinov za znižanje »tehnološkega davka« na avtomatiziran zakup in prodajo digitalnih medijev.

eMarketer ocenjuje, da bo letos 82,5 odstotka porabe za digitalne prikazne oglase v ZDA namenjenih programatičnemu oglaševanju. Od te celotne programatične porabe pa je le malenkost več kot polovica namenjena plačevanju medijev.

S tehnologijo veriženja blokov do natančnega spremljanja medijske porabe

Po podatkih združenj Association of National Advertisers (ANA), Association of Canadian Advertisers (ACA), Ebiquity in Ad/Fin gre približno 40 centov od vsakega dolarja za provizije. In to je konservativna ocena, ki morda ne upošteva vseh agencijskih provizij za trgovanje. Teh 40 odstotkov gre številnim ponudnikom oglaševalske tehnologije in podatkov ter potencialnim arbitrom inventarja, izmed katerih številni – ne pa vsi – dodajo vrednost. Izločitev tistih, ki ne opravljajo svojega dela, je težavna, če ima blagovna znamka, ki stoji za nakupom, slab pregled nad tem, kam gredo njeni dolarji, kdo vse so tretje stranke pri transakcijah in ali so vse potrebne pri kampanji. Tu vstopi tehnologija veriženja blokov, ki lahko blagovnim znamkam omogoči natančno spremljanje vseh njenih medijskih izdatkov.

V osnovi je tehnologija veriženja blokov seznam zapisov – glavna knjiga transakcij –, ki je odprt in razpršen. Ko se na seznam (v verigo) dodajajo novi zapisi (bloki), se jih kriptografsko preveri v celotnem omrežju, kar vzdržuje tehnologijo veriženja blokov. Zasnovana je tako, da je sama po sebi varna in omogoča pregledno soglasje – ne da bi bila za to odgovorna katerakoli osrednja stranka.

Tehnologijo veriženja blokov morajo uporabljati vse vpletene stranke

Popolnoma pregledna in zaupanja vredna glavna knjiga transakcij bi lahko pomenila, da bodo imele blagovne znamke končno pregled nad tem, koliko njihovih izdatkov je bilo porabljenih za založnike, ter optimizirale nabor ponudnikov oglasne tehnologije, s katerimi delajo, temelječ na dodani vrednosti v dobavni verigi.

Da bo sistem deloval, morajo tehnologijo veriženja blokov, ki omogoča sledenje transakcij, seveda uporabljati vse vpletene stranke. To bo težko doseči, a če upoštevamo hitro sprejemanje pobude ads.txt, ki je služila podobnemu, vendar bolj omejenemu namenu, obstaja razlog za optimizem.

»Če upoštevamo prednosti tehnologije veriženja blokov, ki so transparentnost, sledljivost in varnost, se uporaba te tehnologije zdi ustrezna razvojna pot. Poudarjam pa, da menjava tehnologije ne bo hipna, saj jo je treba vgraditi v vse sisteme vseh strani, kar je precejšen tehnološki zalogaj. V iPROMu smo s tem namenom predstavili lastno kriptovaluto iPROM Coin, ki vnaša prednosti tehnologije veriženja blokov v digitalno poslovanje,« komentira Tomaž Tomšič, strateški svetovalec in vodja oddelka iPROM Labs.

Deli

Arhiv