Deli

Za dostop do podatkov in premijskega inventarja založnikov dajejo oglaševalci prednost zaprtim in zasebnim ekosistemom.

Vlaganje založnikov v boljšo uporabniško izkušnjo - iPROM - Novice iz sveta

Naložbe v oglaševanje se povečujejo pri vseh vrstah transakcij, vendar so stopnje rasti višje pri programatičnih neposrednih transakcijah in zasebnih tržnicah (PMP). Glavni razlogi za ta trend so širitev maloprodajnih medijskih omrežij, zanašanje večjih založnikov na neposredno prodajo in neposredno povezovanje zakupnikov medijskega prostora s ponudniki.

Ker se podatki tretjih oseb krčijo, se oglaševalci vse bolj zanašajo na lastne oziroma prvoosebne podatke in atribucijo zaprte zanke, ki jo ponujajo trgovci na drobno. Večji založniki s premijsko vsebino se vse pogosteje odločajo, da bodo svoj inventar umaknili z odprtih borz. Čeprav se s tem prihodki od oglasov na strani založnikov kratkoročno lahko zmanjšajo, pa ti dolgoročno z zagotavljanjem kakovosti oglasov vlagajo v boljšo uporabniško izkušnjo. Zakupniki medijskega prostora se s ponudniki vedno pogosteje povezujejo neposredno.

Kaj se bo v prihodnje spremenilo? Razvoj gre v smeri bolj preglednega in s tem bolj učinkovitega programatičnega ekosistema. Založniki, ki se jih je v preteklosti spodbujalo, da svoje inventarje ponudijo prek čim več dobavnih poti, da bi s tem povečali svoje prihodke, bodo začeli opažati zmanjšanje povpraševanja, če se ne bodo prilagodili.

Deli

Arhiv