Deli

Deljena pozornost na več ekranov hkrati je med potrošniki že utečena praksa, najpogosteje naj bi pri tem šlo za mobilno napravo in TV. A IAB-jeva raziskava je pokazala, da pri eni tretjini uporabnikov, ki uporabljajo več naprav hkrati, sploh ne gre za TV. Med njimi je več kot polovica takih, ki hkrati uporabljajo pametni telefon in prenosnik, več kot ena četrtina vprašanih hkrati uporablja namizni računalnik in pametni telefon, ena petina pametni telefon in tablico, kar pa med starši naraste na eno četrtino.

Deli

Arhiv