Deli

Z vabami za klike, ki se jih uporablja v digitalnih marketinških taktikah, je konec. Znaki za to so povsod, če veste, kje jih iskati.

Vabam za klike je odklenkalo - iPROM - Novice iz sveta

Več let smo iskali metrike za merjenje kratkoročne uspešnosti in tekmovali s tekmeci za bežno pozornost ogromnega svetovnega digitalnega občinstva. Rezultat pa je bila nenehna dirka z vabami za klike. Nepotešljiva želja po pozornosti potrošnikov je vodila blagovne znamke k strah zbujajoči (in netrajnostni) marketinški resničnosti.

A blagovne znamke so le spregledale. Kratkoročnost, ki je vodila strategije digitalnega marketinga vse od leta 2010, je končno začela propadati. Številne uveljavljene blagovne znamke na področju maloprodaje so se znašle v hudih težavah. Nevzdržne taktike digitalnega marketinga so spodkopale težko pridobljene identitete, ki so blagovnim znamkam pomagale pri dvigu pomembnosti za potrošnike. A napredne blagovne znamke, ki razmišljajo vnaprej, so prepoznale nujnost sprememb. Leto 2020 prinaša konec kratkoročnosti in vab za klike v taktikah digitalnega marketinga. Na obzorju je premik k bolj trajnostni in dolgoročni viziji oblikovanja blagovnih znamk.

V ospredje prihaja dolgoročna vključenost

Avgustovska raziskava CMO Survey kaže, da se v povprečju izvršni direktorji marketinga 68,5 odstotka svojega časa osredotočajo na sedanjost, le 31,5 odstotka časa pa namenjajo pripravam na prihodnost. To neuravnoteženost je v veliki meri mogoče pripisati prekomerni osredotočenosti na metrike kratkotrajne vključenosti. Nepošteno ravnanje in taktike, ki tako ravnanje spodbujajo, pa lahko dolgoročno škodijo blagovni znamki in znižajo življenjsko vrednost potrošnika. V letošnjem letu se bodo zato blagovne znamke z učinkovitejšim sporočanjem in s k potrošniku usmerjenim pristopom digitalnega marketinga usmerile v dolgoročne odnose s svojimi ciljnimi skupinami.

Mediatel je nedavno napovedal, da bo do leta 2022 71 odstotkov celotnega oglaševalskega proračuna v Združenem kraljestvu namenjenega digitalnim medijem. Zaradi vse večjega števila marketinških kanalov in vse manjše pozornosti, ki jo potrošniki namenjajo blagovnim znamkam, je učinkovit marketing še toliko bolj pomemben. V letošnjem letu bo zato v središču sodobnih blagovnih znamk iskanje novih, stroškovno učinkovitih načinov za dostavljanje kakovostnih marketinških sporočil.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv