Deli

Več kot 100 milijonov ameriških dolarjev, vloženih v digitalno oglaševanje, je porabljenih neučinkovito.

V digitalno oglaševanje je treba vlagati premišljeno - iPROM - Novice iz sveta

V zadnjih šestih mesecih je bilo več kot 100 milijonov ameriških dolarjev, vloženih v digitalno oglaševanje, porabljenih neusmerjeno in zato manj učinkovito, kaže polletno poročilo Next&Co Digital Media Wastage Report. V poročilu so zajeta podjetja, ki delujejo v farmacevtski, nepremičninski, finančni, maloprodajni, zavarovalniški in izobraževalni panogi.

Največ neučinkovitega vlaganja v digitalno oglaševanje je bilo na področju trgovine na drobno, in sicer 30 milijonov ameriških dolarjev. Sledijo finančna panoga (27 milijonov), nepremičnine in zavarovalništvo (s po 15 milijoni), farmacija (13 milijonov) in izobraževanje (3 milijone). Digitalni medijski kanal, ki je kriv za največ neučinkovito porabljenega denarja, je Facebook (37 milijonov), sledijo Google s 34 milijoni, LinkedIn z 21 milijoni in Bing z devetimi milijoni ameriških dolarjev.

Zato je zelo pomembno, da blagovne znamke svoja sredstva vlagajo ne le v digitalno oglaševanje, ampak tudi v revizijo procesov in se osredotočijo na to, da bodo sredstva porabljena pametno. Omenjeno poročilo kaže, da je bilo več deset milijonov dolarjev porabljenih neučinkovito za oglaševalske kampanje, ki niso dosegle komercialnih ciljev, niso spodbujale prodaje ali povpraševanja ali so bile usmerjene v napačne demografske skupine in ciljne javnosti.

»V trženju so sredstva omejena in cilj vsakega oglaševalca je doseči čim boljši izkoristek medijskih sredstev. iPROM v sodelovanju z Valiconom ta izziv naslavlja z razvojem rešitev, ki oglaševalcem zagotavljajo najboljšo izpostavljenost in zmanjšajo odpad pri naložbah v oglaševanje. Tehnologije ciljanja smo pripeljali do točke, ko lahko prepoznamo vedenje potrošnikov v realnem času in napovemo, kako se bodo vedli v prihodnosti. Na osnovi t. i. prediktivnih (napovednih) modelov oglase prikazujemo le tistim uporabnikom, ki bi jih ponudba resnično zanimala. Le tako lahko dosežemo pravo ravnovesje med dosegom in frekvenco prikazovanja oglasov le pravim potrošnikom, kar je ključ do učinkovitega ciljanja,« komentira vodja iPROM Labsa Tomaž Tomšič.

Deli

Arhiv