Deli
Dostop do interneta je v prvem četrtletju 2007 imelo 58 % gospodinjstev (44 % gospodinjstev prek širokopasovne povezave), uporabljalo pa ga je 56 % oseb v starosti od 10 do 74 let.
Dostop do interneta ima vedno več gospodinjstev, širokopasovna povezava narašča
V prvem četrtletju 2007 je imelo dostop do interneta 58 % gospodinjstev, to je za 4 odstotne točke več kot v enakem obdobju 2006.  Vedno več gospodinjstev dostopa do interneta prek širokopasovne povezave, v prvem četrtletju 2007 je bilo že 44 % takih gospodinjstev, to je za 10 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Najbolj se je v prvem četrtletju 2007 povečal delež gospodinjstev z dostopom prek povezave xDSL (npr. ADSL, VDSL), in to na 29 % (z 21 % v prvem četrtletju 2006). Hkrati se je povečal delež gospodinjstev s kabelskim dostopom, na 13 % (11 % v enakem obdobju 2006). Vzporedno s tem smo zaznali upad dostopa do interneta prek ozkopasovnih povezav. Modem (klicni dostop prek običajne telefonske linije) je v opazovanem obdobju uporabljalo 9 % gospodinjstev, kar je za 7 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju 2006. Za 1 odstotno točko pa je upadel delež gospodinjstev, ki dostopajo do interneta prek ISDN; teh je zdaj 6 %. Upad ozkopasovnega dostopa do interneta je povezan tudi z upadanjem deleža gospodinjstev s klasičnim fiksnim telefonom, ki omogoča ozkopasovni dostop do interneta; teh gospodinjstev je bilo v opazovanem obdobju 83 % (to je za 5 odstotnih točk manj kot pred enim letom).
Gospodinjstva, ki za dostop do interneta niso uporabljala širokopasovne povezave, temveč samo ozkopasovno (14 %), so imela za to več razlogov. Najpogosteje so odgovorili, da širokopasovne povezave ne potrebujejo (64 %). Za slabo tretjino gospodinjstev (29 %) širokopasovna povezava teritorialno ni dosegljiva, 18 % gospodinjstev je nima zaradi previsokih stroškov, 11 % pa jo lahko uporablja kje drugje (in je zato doma ne potrebuje).
Vedno več rednih uporabnikov interneta
V prvem četrtletju 2007 je internet uporabljalo malo manj kot 950.000 oseb oz. 56 % vseh oseb v starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki interneta), kar je za 2 odstotni točki več kot v enakem obdobju 2006. Dnevnih uporabnikov interneta je bilo 40 %, kar je za 3 odstotne točke več kot leto prej.

Vedno več oseb uporablja internet doma; v opazovanem četrtletju je bilo takih oseb 48 %, torej za 4 odstotne točke več kot v enakem obdobju lanskega leta. Nove tehnologije in širitev ponudbe omogočajo posameznikom dostop do interneta tudi zunaj doma, in sicer prek mobilnih naprav. 39 % rednih uporabnikov interneta je uporabljalo za dostop do interneta mobilni telefon (GPRS, UMTS), 10 % uporabnikov pa prenosni računalnik z brezžično povezavo.

Med rednimi uporabniki interneta je bilo 23 % takih, ki bi si želeli internet uporabljati pogosteje. Tega pa niso storili predvsem zaradi pomanjkanja časa (71 %), pomislekov glede varovanja osebnih podatkov (28 %), prepočasne internetne povezave (27 %), dodatnih stroškov zaradi pogoste uporabe interneta (20 %), pomanjkljivega znanja tujih jezikov (17 %) ter pomanjkanja veščin ali znanja (17 %).

Na opremljenost z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT) in na uporabo le-teh vpliva starost posameznikov

Gospodinjstva z otroki so veliko bolje opremljena z IKT kot gospodinjstva brez otrok. Dostop do interneta je namreč imelo kar 77 % gospodinjstev z otroki in 48 % gospodinjstev brez otrok. Gospodinjstva z otroki so bolje opremljena tudi z namiznimi in prenosnimi računalniki.

Tudi rednih uporabnikov računalnikov in interneta je največ med mlajšimi osebami. Med osebami, starimi 10–74 let, je bilo 61 % rednih uporabnikov računalnika (med redne uporabnike smo šteli tiste, ki so računalnik uporabljali v prvi četrtini leta 2007). Med osebami, starimi 10–15 let, je bilo kar 99 % rednih uporabnikov računalnika, med osebami, starimi 55–74 let, pa je bilo rednih uporabnikov 18 %. Tudi delež rednih uporabnikov interneta je prav tako največji med osebami, starimi 10–15 let, in sicer obsega 90 %, najmanjši (14 %) pa med osebami, starimi 55–74 let.

Internet omogoča pester izbor aktivnosti

Osebe v starosti 10–74 let so v prvem četrtletju 2007 uporabljale internet za različne aktivnosti. Na internetu so iskale predvsem različne informacije, kot so informacije o blagu in storitvah (47 %), informacije, povezane z zdravjem (25 %), in različne druge informacije (49 %).

47 % oseb je uporabljalo internet za različne načine komuniciranja. Elektronsko pošto je uporabljalo 45 % oseb (v enakem obdobju 2006 jih je bilo 43 %), telefoniranje prek interneta in videokonferenco je uporabljalo 9 % oseb (to je za 4 odstotne točke več kot pred enim letom), 19 % oseb pa je obiskalo forum, klepetalnico ali blog (spletni dnevnik) in sodelovalo v teh oblikah spletnega komuniciranja.

Z razvojem širokopasovne povezave za dostop do interneta (ta povezava omogoča hitrejši prenos podatkov) ter s pojavom zabavnih medijskih vsebin (npr. resničnostnih šovov) postaja čedalje popularnejše poslušanje spletnih radijskih postaj in gledanje spletne TV. Spletne radijske postaje je v opazovanem obdobju poslušalo 18 % oseb (to je za 6 odstotnih točk več kot pred enim letom), spletne TV-oddaje pa je gledalo 16 % oseb (kar je prav tako za 6 odstotnih točk več kot prejšnje leto).

Spletne strani državne uprave je uporabljala približno tretjina oseb (30 %), in sicer so po tej poti pridobivali različne informacije in obrazce ter te izpolnjene vračali.

Povečuje se tudi delež oseb, ki nakupujejo po internetu. 21 % oseb je že kdaj opravilo internetni nakup, kar je za 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2006. Le v prvem četrtletju 2007 je po internetu naročilo ali kupilo blago 9 % oseb. Najpogosteje so po internetu naročale ali kupovale knjige, revije, časopise, elektronsko učno gradivo, oblačila, športno opremo, čevlje ter različne dobrine za gospodinjstvo.

Internet – pomembno orodje za izobraževanje

V prvem četrtletju 2007 je internet za izobraževanje uporabljalo 29 % oseb v starosti od 10 do 74 let. Prek interneta so pridobivali nova znanja in informacije (25 %) ter informacije o izobraževanju in tečajih (18 %). Tečaje prek interneta (e-učenje) sta opravljala 2 % oseb.

Od 11 % oseb, ki so se v prvem četrtletju 2007 izobraževali (npr. v šoli, na univerzi, na raznih tečajih), jih je 63 % uporabljalo internet za prenos učnega gradiva, 51 % jih je uporabljalo internet za izvajanje raziskovanja v sklopu tečaja, 40 % je po internetu preverjalo dosegljivost knjig ali člankov v knjižnici, 36 % pa jih je izmenjalo sporočila o vsebini tečaja z drugimi udeleženci tečaja.

Uporaba interneta mnogim osebam povzroča varnostne težave

V zadnjih 12 mesecih je kar 35 % rednih uporabnikov interneta zaradi uporabe interneta naletelo na varnostne težave (npr. virus), ki so povzročile izgubo podatkov in časa. Med rednimi uporabniki interneta je bilo 22 % takih, ki vedno ali skoraj vedno izdelajo varnostne kopije datotek (bodisi na disketo, CD-nosilec ali disk na internetnih strežnikih), 36 % pa jih varnostne kopije datotek izdela le včasih.

 

Namen uporabe interneta med rednimi uporabniki, Slovenija, 1. četrtletje 2007
1) Osebe, stare od 10 do 74 let, ki so internet uporabljale v zadnjih 3 mesecih.
Avtorja:

 

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv