Deli

Digitalni oglaševalci morajo razumeti klimatske spremembe in njihov vpliva na potrebe potrošnikov. Novi eko potrošniki kupujejo drugače in drugje ter pri tem mislijo na okolje. Zato je pomembno tudi, da podjetja svoje okolju prijazne izdelke komunicirajo pristno.

Tudi klimatske spremembe vplivajo na digitalne kampanje - iPROM - Novice iz sveta

Sneg sredi aprila, žled, poplave in vse več sušnih obdobij … Ne glede na to, kje živimo, klimatske spremembe že občutimo. Te vplivajo tudi na potrošnike in njihov odnos do okolja, saj se jih vedno več zaveda, da je okolje pomembno in da ga moramo pustiti čim bolj nedotaknjenega za naše zanamce.

Tudi v digitalni industriji se moramo odzvati na klimatske spremembe in na vpliv, ki ga imajo slednje na potrošnike. Pogledati moramo, kako te spremembe vplivajo na nakupne odločitve in ponovno razmisliti o času, sporočilih in raznolikosti naši kampanj.

Tudi izdelki, ki jih kupujemo, se spreminjajo, saj potrošniki postajajo vse bolj »zeleni«. Organska hrana, na sušo odporne rastline, električni avtomobili in še bi lahko naštevali pa vlivajo tudi na način, kaj in kako oglašujemo.

Kako pa klimatske spremembe vplivajo na digitalne kampanje?

Spreminja se sezonskost

Zime so krajše in toplejše, prej je pomlad, poletje pa se daljša. Vse to vpliva tudi na oglaševalce, ki se pri prodaji svojih izdelkov in storitev poslužujejo sezonskih sprožilcev.

V zadnjih letih je resno težavo tudi pri nas utrpel turizem, saj je snega vse manj, poleg tega pa je že tako težko napovedati zimsko sezono in temu primerno prilagoditi aranžmaje.Vse to pa vpliva tako na hotele kot na smučišča in njihovo lokalno gospodarstvo. Da bi te spremembe dohiteli, morate biti pri pripravi digitalnih kampanj dovolj fleksibilni in tudi v stalni pripravljenosti, da jih prilagajate glede na sezonska nihanja.

Spreminja se oglaševanje zdravil

Digitalni oglaševalci zaznavajo vse večja nihanja pri sezonskih alergijah, vračajo pa se tudi bolezni, ki jih že nekaj časa ni bilo. Zaradi ambrozije je vse več astme, zaradi toplih in vlažnih pomladi in poletij pa se širijo tudi komarji s prenosljivimi boleznimi, ki jih prej nismo poznali. Oglaševalci se temu lahko prilagodijo z izrabo tehnologije in v svoje kampanje vklučujejo tehnologijo vremenskih trendov, ki pomaga predvideti, kje, kdaj in koliko je cvetnega prahu v zraku.

Klimatske spremembe ustvarjajo novo vrsto potrošnikov

Nova vrsta potrošnikov je bolj občutljiva za okolje in živi bolj zdravo. Ti, eko potrošniki se vozijo z električnimi avtomobili, uporabljajo prevozne servise kot je Uber ali pa se vozijo z vlaki. V svojih domovih uporabljajo alternativne vire energije (veter, sonce), kupujejo lokalno pridelano hrano in potujejo na destinacije, ki so manj obljudene. Vloga digitalnih kampanj tu je, da uporabijo primerno ciljana sporočila za eko potrošnika in da poskrbijo, da oglaševani izdelki in storitve koristijo okolju in vključujejo zanj prijazne elemente.

Sprememba v dojemanju javnosti spreminja tudi oglaševalska sporočila

Potrošniki prilagajajo svoja življenja klimatskim spremembam. Zato morajo podjetja komunicirati spremembe, ki so jih naredila, da so postala okolju bolj prijazna. Če tega ne storijo ali zavajajo javnost, da so okolju prijazna, četudi to v resnici niso, bodo utrpeli posledice, kot jih je nedavno izkusil Volkswagen v povezavi z eko prijaznimi dizelskimi motorji.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv