Deli

Spletne skupnosti omogočajo podjetjem neposredno povezanost s svojimi potrošniki. Še posebej je tu v ospredju Facebook kot največja tovrstna skupnost. Pred njegovim pojavom so se podjetja zanašala predvsem na oglaševanje in sporočila za javnost, če so želela sporočiti potrošnikom informacije o novem produktu, storitvi … Vse to pa je zahtevalo tako denar kot čas.

Danes je Facebook celotno komunikacijo precej olajšal in jo tudi pocenil. Vendar pa je ravno ta lahkotnost prinesla s seboj določene probleme, povezane s komunikacijo znotraj Facebooka. Predvsem se je potrebno izogibati sledečih načinov komunikacije: prevelika količina objavljenih informacij (angl. “overposting”); spletna stran podjetja naj ne postane vaš osebni dnevnik ali politični blog (angl. “oversharing”) – to je samo in zgolj PR platforma; slabo pisanje, polno slovničnih napak, okrajšav, čustvenih znakov, ne sme imeti prostora znotraj objav na Facebooku; in nenazadnje, pomanjkljivo moderiranje, ki lahko pripelje do (pre)zasičene strani s stvarmi, ki sploh niso povezane z vašim podjetjem …

Deli

Arhiv