Spletne skupnosti najprimernejše mesto za ohranjanje stikov s prijatelji

Slika 1: Uporaba različnih storitev znotraj spletnih skupnosti (vir: iPROM, Valicon; januar 2009, n=407)Med posameznimi spletnimi skupnostmi obstajajo razlike v uporabi posameznih storitev. Tako, na primer, člani Facebooka, Netloga…

Preberi več

Spletne skupnosti uporablja 35 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta

Največjo prepoznavnost med slovenskimi uporabniki interneta ima Facebook, saj ga pozna kar 82 odstotkov vprašanih. Na drugem mestu je slovenska skupnost Frendiinflirt.com. Pozna jo 75 odstotkov anketirancev. Sledita ji…

Preberi več