Deli

Zaradi ukinitve piškotkov, temelječih na tretjeosebnih podatkih, bodo vse bolj dragoceni prvoosebni podatki.

Prvoosebni vedenjski podatki pomembni na celotni nakupni poti - iPROM - Novice iz sveta

Digitalno oglaševanje je dolgo temeljilo na tretjeosebnih piškotih, ki pa bodo, kot je napovedal Google, prihodnje leto stvar preteklosti. Vse večjo vlogo bodo tako dobili prvoosebni podatki, pri katerih imata lastnik podatkov in oseba, od katere podatki izvirajo, bolj neposreden odnos.

Prvoosebni podatki ne vključujejo le identifikatorjev, kot so ime, e-naslov in telefonska številka. Vedenjski znaki, kot so kliki, ogledi strani, iskanja in razlogi za opustitev, so prvoosebni podatki, ki nudijo vpogled v to, kako vključen je potrošnik, katere izdelke si bo ponovno ogledal in na kateri točki bo verjetno opravil konverzijo ali zapustil košarico. Vse te informacije lahko oglaševalcem pomagajo ne le doseči prave ciljne skupine, temveč jim tudi pomagati na njihovi nakupni poti.

Kljub vse pomembnejši vlogi, ki jo imajo prvoosebni podatki v današnji digitalni krajini, pa se mnogi oglaševalci soočajo s težavami pri njihovem zbiranju in učinkoviti uporabi. Poročilo podjetij Forrester in Acoustic iz aprila 2024 namreč kaže, da oglaševalci, ki se sicer zavedajo pomena prvoosebnih podatkov, z zbiranjem le-teh ne dosegajo svojih ciljev. Največja težava pri zbiranju prvoosebnih podatkov je, da mora imeti podjetje vzpostavljeno infrastrukturo, ki vključuje način zbiranja podatkov in upravljanje zalednih sistemov, ki omogoča deljenje teh podatkov z oddelki za trženje, v sistem morajo biti vgrajeni tudi standardi skladnosti.

Prvoosebne podatke je mogoče združevati in analizirati tudi za širše vpoglede. Oglaševalci jih lahko uporabijo za boljše razumevanje, kje na nakupni poti so potrošniki najbolj dovzetni za njihova sporočila ter kateri oglaševalski kanali delujejo najbolje, založniki pa lahko te podatke uporabijo tudi za segmentacijo občinstev. Po podatkih Forresterja in Acoustica so avtomatizacija, segmentacija in personalizacija glavni izzivi, s katerimi se srečujejo organizacije. Z vedenjskim pristopom k zbiranju prvoosebnih podatkov je 56 odstotkov oglaševalcev izboljšalo uspešnost svojega trženja, segmentacijo je izboljšalo 48 odstotkov vprašanih, 63 odstotkov podjetij pa je izboljšalo zadovoljstvo strank.

»V obdobju postopne ukinitve tretjeosebnih piškotkov in transformacije k aktivaciji prvoosebnih podatkov, tehnološke rešitve, kot je iPROM Private DMP, nudijo podporo oglaševalcem, ki se soočajo s temi spremembami. iPROM Private DMP predstavlja napredno orodje za oglaševalce, ki se srečujejo z izzivi pri zbiranju in učinkoviti rabi prvoosebnih podatkov tako za analizo obnašanja svojih uporabnikov kot tudi za ciljanje in bolj učinkovito nagovarjanje z oglasi v digitalnih medijih. Rešitev izkorišča tehnologije umetne inteligence in metode globokih učenj, da poenostavi zbiranje, analizo in upravljanje prvoosebnih podatkov, kar omogoča bolj natančno segmentacijo in ciljanje. To pripomore k večji učinkovitosti oglaševalskih akcij,« je v komentarju poudaril Miloš Suša, vodja spletnih medijskih specialistov v iPROMu.

Deli

Arhiv