Deli

Programatično prikazno oglaševanje v ZDA je lani zabeležilo rekordno 40-odstotno rast naložb v to obliko zakupa, kar predstavlja 2,9 odstotne točke višjo stopnjo rasti kot celoten trg digitalnega oglaševanja.

Rast naložb v programatično prikazno oglaševanje - iPROM - Novice iz sveta

Ameriški oglaševalci so v letu 2021 programatičnim prikaznim oglasom namenili 41,2 odstotka več sredstev kot leto prej, kaže eMarketerjevo poročilo US Programmatic Digital Display Ad Spending 2022. Programatično prikazno oglaševanje cveti, saj tržniki kljub negotovostim zaradi počasnega opuščanja identifikatorjev tretjih oseb povečujejo svoje naložbe vanj, njegovo rast pa je pričakovati tudi v prihodnje.

Naložbe v programatične digitalne prikazne oglase zavzemajo vse večji delež skupnih naložb v prikazno oglaševanje v digitalnih medijih. Vse več oglaševalskega denarja, predvidenega za zakup v digitalnih medijih, je namenjenega programatičnim medijem, ki oglaševalcem omogočajo večjo prilagodljivost kot neprogramatični digitalni in tradicionalni mediji. eMarketer oglaševalcem svetuje, naj preizkusijo in sprejmejo tudi nove identitetne rešitve in strategije ciljanja, saj bodo rešitve za ciljanje in merjenje, temelječe na spoštovanju zasebnosti uporabnikov spleta, tlakovale pot v prihodnosti.

Ključna je prilagodljivost prikaznega oglaševanja

Lani je v ZDA programatično prikazno oglaševanje zabeležilo za 2,9 odstotne točke višjo stopnjo rasti kot celoten trg digitalnega oglaševanja. To dokazuje, da so se oglaševalci med pandemijo močno naslonili na prilagodljivost programatičnega oglaševanja. Četudi se bo rast programatičnega digitalnega prikaznega oglaševanja v letošnjem letu malce upočasnila, bodo oglaševalci tej obliki oglaševanja namenili 123,22 milijarde ameriških dolarjev.

V letošnjem letu bo več kot 90 odstotkov naložb, namenjenih prikaznim oglasom v digitalnih medijih, porabljenih programatično. Na področju mobilnega oglaševanja je bila ta meja presežena že leta 2019, v letošnjem letu bo ta delež po eMarketerjevih napovedih znašal že 95,5 odstotka. Povečuje pa se tudi delež porabe za prikazne oglase na povezani televiziji, ki se zakupijo programatično. Kar se tiče formatov na področju programatičnega oglaševanja, bo video v letošnjem letu prvič prehitel druge oblike.

»Po aktualnih podatkih iPROMa ob zaključku leta 2021 in ob analizi prvega četrtletja 2022 lahko komentiramo, da v Sloveniji prav tako zaznavamo, da se rast naložb v programatični zakup v digitalnih medijih, kjer prevladuje prikazno oglaševanje, nadaljuje. Po moji oceni bo prikazno oglaševanje v Sloveniji v letu 2022 zraslo za več kot 30 odstotkov,« dodaja Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v družbi iPROM.

Deli

Arhiv