Deli

Evropski potrošniki so vse bolj pozorni na to, kaj zagovarjajo blagovne znamke in kako komunicirajo.

Potrošniki pozorni na delovanje blagovnih znamk v splošno dobro - iPROM - Novice iz sveta

Evropski potrošniki blagovne znamke vse bolj dojemajo v veliko širšem kontekstu. Javnost je vse bolj pozorna na to, kako podjetja in blagovne znamke presegajo samo oglaševanje in trženje in ali prispevajo k splošnemu dobremu. Maja 2020 sta skoraj dve tretjini internetnih uporabnikov v Evropi dejali, da bi morale oglaševalske kampanje blagovnih znamk upoštevati pandemijo, kažejo podatki GlobalWebIndexa.

Kitajske blagovne znamke so v Evropi v spomladanskem valu pandemije utrpele precej škode. Več kot polovica odraslih Francozov in Britancev, ki so sodelovali v junijski raziskavi Morning Consulta, je dejala, da je zaradi pandemije manj naklonjena kitajskim podjetjem. Ko se je virus začel širiti v ZDA in zvezna vlada ni oblikovala učinkovitega načrta za boj proti njemu, so bile prizadete tudi ameriške blagovne znamke. Najmanj 37 odstotkov odraslih na preučevanih evropskih trgih – v Nemčiji kar 48 odstotkov – je dejalo, da so bili zaradi tega manj naklonjeni ameriškim blagovnim znamkam.

Morning Consult je ugotovil, da je po izbruhu koronavirusa več ameriških blagovnih znamk med evropskimi potrošniki zabeležilo precejšen padec zaupanja in vpliva. Opazen je bil tudi strm upad nakupov ameriških in mednarodnih blagovnih, domače blagovne znamke in tiste, ki so jim bili potrošniki zvesti že pred pandemijo, so bile najmanj prizadete.

V Španiji je 88 odstotkov v aprilsko raziskavo Havas Medie in ODEC-a zajetih želelo, da podjetja in blagovne znamke proaktivno zagotavljajo izdelke in omogočajo odložena plačila tistim, ki so zaradi pandemije izgubili zaposlitev oziroma je zaprtje zaradi pandemije vplivalo na njihov ekonomski položaj. Več kot 80 odstotkov jih je dejalo, da bi morala podjetja donirati finančna sredstva ali izdelke javnim organizacijam in ustanovam, ustvarjati pozitivne oglaševalske kampanje in sporočila ter okrepiti tista, ki pomagajo pri okrevanju potrošnje.

Veliko trgovcev na drobno to že upošteva. 58 odstotkov tistih, ki sta jih novembra lani anketirala KPMG in FEVAD, je menilo, da je okoljska zavest med potrošniki že dobro uveljavljena. Tudi spletni trgovci se zavedajo težavnosti svojega položaja. 55 odstotkov jih je dejalo, da se zavedajo tveganj, ki jih ta nova vedenja potrošnikov predstavljajo za njihovo prihodnost. 81 odstotkov vprašanih je tako dejalo, da je korporativna družbena odgovornost njihova prednostna naloga.

Deli

Arhiv