Deli

Z naraščanjem uporabe umetne inteligence se pojavljajo vprašanja, kako interpretirati odločitve, ki jih sprejemajo modeli umetne inteligence. Prav to je ustvarilo novo krilatico z imenom pojasnjevalna umetna inteligenca.

Pojasnjevalna umetna inteligenca - za čim stojijo algoritmi - iPROM - Novice iz sveta

Umetna inteligenca se uporablja vse pogosteje in posledično so se pojavila vprašanja, kako lahko umetna inteligenca pojasni svoje odločitve. Pojasnjevalna umetna inteligenca se nanaša na algoritme, ki sprejemajo odločitve in jih lahko razložijo ljudje.

61 % izvršilnega kadra v raziskavi PwC je dejalo, da je ustvarjanje preglednih in dokazljivih metod umetne inteligence korak, ki ga načrtujejo v letu 2019. Prihod Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije (GDPR) je še dodatno zapletel stvari. 22. člen uredbe določa, da imajo Evropejci pravico vedeti, kako je bila dosežena avtomatizirana odločitev in kako avtomatizirani postopek uporablja njihove osebne podatke. Priporočljivo je, da marketinški strokovnjaki umetno inteligenco in pridobljene podatke uporabijo tako, da so skladni s pravili in predpisi.

Nepoznavanje je lahko draga napaka. Poročilo PwC je ugotovilo, da je 34 % anketiranih izvršnih direktorjev zaskrbljenih zaradi novih obveznosti, ki jih predstavlja umetna inteligenca, 37 % pa jih meni, da je zagotavljanje zanesljivosti sistemov umetne inteligence prednostna naloga v podjetju.

Dejstvo je, da umetna inteligenca prinaša vrsto uporabnih aplikacij in konkurenčnih prednosti, a vseeno je priporočljivo, da marketinški strokovnjaki poskrbijo za upoštevanje uredb in nenazadnje za pravice svojih potrošnikov.

»Umetna inteligenca omogoča dostop do informacij o potrošnikih, ki so vedno bolj natančne in določne. Daje nam poglobljen vpogled v potrošnika, hkrati pa zahteva pazljivost pri uporabi podatkov o potrošnikih, skladno z vsemi zakoni in uredbami,« je povedal Luka Andrejak, vodja razvoja projektov.

Deli

Arhiv