Deli

V današnjem digitaliziranem svetu je upravljanje s podatki ključnega pomena za učinkovitost oglaševalskih kampanj. V iPROMu verjamemo, da so lastni, prvoosebni podatki, zbrani z digitalnim oglaševanjem, ključni in da je vsak evro, vložen v oglaševanje, pri čemer oglaševalec gradi še lastno podatkovno bazo, pravzaprav odlična naložba za varno prihodnost. Uporaba prvoosebnih podatkov za izvajanje podatkovno gnanih oglasnih akcij podjetjem namreč omogoča bolj učinkovito nagovarjanje ciljnih občinstev ter dolgoročno krepitev in zaščito lastne konkurenčne prednosti.

Podatkovno gnani pospeški za vaše oglaševalske aktivnosti z iPROM Private DMP-jem - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Kako z uporabo Private DMP-ja učinkovito oglaševati na odprtem spletu?

Na tem mestu naj najprej omenim iPROM Programmatic Platform, ki je integralni del iPROMove oglaševalske tehnološke infrastrukture. Ta platforma ponuja celovito rešitev za programatični zakup oglasnega prostora na odprtem spletu. Oglaševalcem omogoča izjemno prilagodljivost ter priložnosti za ciljno usmerjeno oglaševanje z naprednimi možnostmi segmentacije in različnimi naprednimi, dinamičnimi formati oglasov. Povezovanje zasebnih podatkovnih skladišč z uporabo iPROM Private DMP-ja s platformo iPROM Programmatic Platform omogoča oglaševalcem integracijo zbranih prvoosebnih podatkov o njihovih uporabnikih za optimizacijo oglaševalskih kampanj.

Samodejno grajenje baze in samoučenje algoritmov ciljanja - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Samodejno grajenje baze in samoučenje algoritmov ciljanja

iPROM Private DMP se osredotoča na upravljanje prvoosebnih podatkov za oglaševalce, pri tem pa izkorišča moč umetne inteligence in globokega učenja. Z uporabo prvoosebnih podatkov, ki so pridobljeni z dovoljenjem uporabnikov, in analizo s pomočjo umetne inteligence platforma omogoča natančnejše ciljanje želenih občinstev in personalizirana oglasna sporočila. Z izvedbo oglasnih akcij, ki uporabnike vodijo na vaše lastne medije, ter s posledično več v zasebnem podatkovnem skladišču zbranimi podatki algoritmi za ciljanje postanejo bolj učinkoviti, kar omogoča boljše modeliranje in določanje podobnih občinstev (look alike). To dolgoročno prinaša bolj natančno doseganje želenih kupcev ter večjo učinkovitost in donosnost marketinških naložb.

Avtomatizirana izgradnja oglasnih sporočil - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Avtomatizirana izgradnja oglasnih sporočil

iPROM Private DMP kot zasebno podatkovno skladišče oglaševalcem ponuja bogate uvide v razumevanje in analizo njihovega ciljnega občinstva. Vendar to ni njegov polni potencial. Podatki, ki so zbrani z eksplicitno privolitvijo uporabnika, namreč omogočajo precej več, med drugim tudi personalizirano avtomatizirano izgradnjo oglasnih kreativ.

Povezovanje iPROM Private DMP-ja s tehnologijami, kot je iPROM Spider Ad za avtomatizirano izgradnjo oglasov ali iPROM Real-Time Creative za dinamično prilagajanje oglasne vsebine, oglaševalcem omogoča, da prek platforme iPROM Programmatic Platform samodejno ustvarjajo oglasna sporočila ali prilagajajo izdelke in sporočila na oglasu na podlagi analize podatkov o uporabnikih lastnih medijev.

 Zakaj lahko iPROM Private DMP popolnoma avtomatizira oglaševanje? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Zakaj lahko iPROM Private DMP popolnoma avtomatizira oglaševanje?

Glavni cilj kombinirane uporabe iPROM Private DMP-ja in platforme iPROM Programmatic Platform je vzpostavitev popolnoma avtomatiziranega sistema, ki oglaševalcem omogoča, da učinkovito upravljajo s svojimi prvoosebnimi podatki in kontinuirano izvajajo podatkovno gnane oglaševalske akcije na odprtem spletu. Z uporabo umetne inteligence in prek integracije z drugimi podatkovnimi platformami se pri izvedbi oglasnih akcij zmanjšuje potreba po ročnem posredovanju. To dokazuje tudi primer platforme Ljubljana Airport FLY, ki je Fraportu Slovenija omogočila avtomatizacijo trženja letov z ljubljanskega letališča, pri čemer je dosegel izjemne medijske rezultate. Naložba Fraporta Slovenija v kontinuirano digitalno oglaševanje na posamezno prodano letalsko karto je bila leta 2022 le 1,80 evra, povprečje v industriji pa se giblje okoli 20 evrov.

Avtomatizacija oglaševanja podjetjem omogoča predvsem to, da svoje trženjske napore in sredstva namenijo za bistvene stvari, ki lahko pomembno prispevajo k večjemu zadovoljstvu in ohranjanju zvestobe strank. Lahko se torej osredotočijo na razvoj izdelkov in storitev, na skrb za kupce ipd., medtem ko sistem samodejno optimizira oglaševalske kampanje, z uporabo umetne inteligence pa skrbi, da so naložbe v trženjske aktivnosti optimalno izkoriščene.

Avtomatizacija oglaševanja je mogoča na več ravneh. Po navadi se začne z enostavnim pristopom, in sicer z vzpostavitvijo oglasne akcije kontinuiranega osnovnega ponovnega ciljanja uporabnikov lastnih medijev (remarketing) in ciljanja ožjih podobnih občinstev (look alike audiences). Tak pristop oglaševalcem omogoča ciljanje zares najbolj optimalne ciljne skupine in zato predstavlja osnovo prikaznega digitalnega oglaševanja. Ta strategija digitalnega oglaševanja oglaševalcem omogoča, da so občinstva, ki izkazujejo največje potencialno zanimanje za naše izdelke, zadostno obsevana z relevantnimi oglasnimi sporočili.

Če povzamem: z uporabo iPROM Private DMP-ja lahko podjetja izkoristijo moč podatkov za izboljšanje svojih oglaševalskih strategij. Z avtomatizacijo in integracijo z drugimi tehnologijami pa ta tehnološka rešitev oglaševalcem omogoča, da učinkoviteje kontinuirano nagovarjajo ciljno občinstvo, ob tem plemenitijo lastna podatkovna skladišča prvoosebnih podatkov in dolgoročno krepijo svojo konkurenčno prednost.

Deli

O avtorju

Tomaž Tomšič je danes strateški svetovalec in vodja iPROM Labs. Odgovoren je za enoto iPROM Labs, v kateri že več kot desetletje raziskuje nove tehnologije za oglaševanje in komuniciranje v digitalnih medijih. V iPROMU je redno zaposlen praktično že od same ustanovitve, kar o njem pove praktično vse. V prostem času se ukvarja z raziskovanjem analitičnih metod obdelave velikih količin podatkov in raziskovanjem tehnologij za 3D tiskanje. Po njegovih besedah bo kombinacija teh tehnologij v prihodnosti človeški vrsti utrla pot življenja in bivanja na drugih planetih. Tomaž je v prostem času tudi strasten tekač in maratonec.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv