Deli

Podjetja dajejo prednost zagotavljanju odlične, personalizirane izkušnje. Vseeno pa v strategije ne vključujejo tistega, kar predstavlja osnovo za korak proti personalizaciji – marketinških orodij za personalizacijo.

Orodja za personalizacijo osnova za odlično uporabniško izkušnjo - iPROM - Novice iz sveta

Podjetje Simpler Media je med 325 vodjami digitalnih uporabniških izkušenj raziskovalo, kako visoko med prednostne naloge uvrščajo personalizacijo za potrošnike.

Kar 79 odstotkov vprašanih trdi, da je digitalna izkušnja potrošnikov velika prednostna naloga njihove organizacije, skoraj polovica – 46 odstotkov – pa poroča, da še ni vlagala v orodja za personalizacijo oz. da za to nima predvidenega proračuna. Le 9 odstotkov vprašanih zatrjuje, da tovrstno tehnologijo uporabljajo, 27 odstotkov pa jih je še vedno v fazi testiranja. Kaj je torej mogoče razbrati iz opisanega? Paradoks.

Podjetja si želijo zagotavljati personalizirane izkušnje, nimajo pa niti osnovne podlage za opravljanje te naloge. Orodja za personalizacijo predstavljajo osnovo za napredek k personaliziranemu nastopu v digitalnem ekosistemu, saj razdrobljenih množic podatkov drugače ni mogoče preučiti in jih smiselno interpretirati ter uporabiti v komunikacijskih sporočilih. Podjetja bodo tako odlično potrošniško izkušnjo in personalizacijo dosegla v trenutku, ko se bodo odločila za uporabo omenjene tehnologije.

Le s takšnim pristopom je namreč mogoče analizirati vse sledi, ki jih na nakupni poti puščajo potrošniki, in temu prilagoditi tok komunikacije.

Deli

Arhiv