Deli

Poročilo o prihodnosti medijev kaže na spremembe pri naložbah v oglaševanje in medijskem načrtovanju, vse večje so tudi težnje po reformi panoge.

Obetajo se spremembe pri naložbah v oglaševanje - iPROM - Novice iz sveta

V prihodnjem letu lahko pričakujemo spremembe pri svetovnih naložbah v oglaševanje, saj se trg zaradi nestanovitnosti malce ohlaja, aktualni trendi pa kažejo na to, da se panoga oglaševanja, predvsem digitalnega oglaševanja korenito preobraža.

WARC-ove publikacije Marketer’s Toolkit 2023 je osvetlila par tem, ki bodo letos vplivale na naložbe v oglaševanje.

Zaradi gospodarskih kriz, geopolitičnih razmer, naraščajoče inflacije, motenj v oskrbovalnih verigah in strukturnih tehnoloških sprememb se oglaševalci spreminjajo svoje oglaševalske pristope. Naložbe v oglaševanje sicer naraščajo, a z nekoliko počasnejšo stopnjo rasti. WARC-ove napovedi kažejo na znižanje rasti svetovnega oglaševalskega trga za kar 90 milijard ameriških dolarjev v letih 2022 in 2023, kar krepi tekmovalnost med lastniki digitalnih medijev in spodbuja cenovne vojne.

Zaradi nestanovitnih razmer, oglaševalci prerazporejajo svoje oglaševalske proračune, prednost dajejo maloprodajnim medijem ter zmanjšujejo naložbe v nespletne kanale. Razdrobljenost medijev in občinstev, ki predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov pri pripravi oglaševalskih načrtov za letošnje leto, zahteva od oglaševalcev bolj prilagodljivo medijsko načrtovanje.

Več kot polovica v raziskavi Marketer’s Toolkit sodelujočih je izrazila namero, da bo v svoje letošnje medijske načrte vključila več različnih založnikov, kar odraža pomembnost manjšinskih občinstev na trgu. Da bodo v svoje medijske načrte vključili več nizkoogljičnih alternativ, pa načrtuje le 34 odstotkov oglaševalcev. To dokazuje, da bo treba vložiti več truda in naporov v prepričevanje oglaševalcev o njihovi vlogi v boju proti podnebnim spremembam.

Deli

Arhiv