Deli

MySpace je v fazi pospešenega preizkušanja nove oblike »In-stream« oglasa, ki se prikazuje med pregledovanjem aktivnosti prijateljev in posodabljanjem statusov. Prva sta tovrstno obliko oglaševanja preizkusila Coca Cola in Procter&Gamble, sledili pa naj bi jima vsi oglaševalci, ki bodo želeli izkoristiti viralni potencial nove vrste oglaševanja.

 

Deli

Arhiv