Deli

Zbiranje podatkov o uporabnikih je za podjetja izredno uporabno, saj jim pomaga odgovoriti, kdo kupuje njihove produkte in po kakšni ceni in kako lahko vsebine in informacije, ki jih uporabniki spleta iščejo, uparijo na način, da preko njih učinkoviteje identificirajo ključne kupce.

Mnozico-podatkov-izkoristite-za-ustvarjanje-dodane-vrednosti-iPROM-Novice-iz-sveta

Z uporabo množice podatkov (Big data) je ciljanje postalo izredno natančno, saj lahko podatki o transakcijah in bralnih navadah na spletu dajo podroben vpogled v uporabnika in njegove želje ter pričakovanja. Kljub temu pa je potrebno opozoriti, da množica podatkov ni namenjena izključno zbiranju informacij v namene izboljšanega ciljanja, temveč da bi podjetja na podlagi poglobljene analize svoje aktivnosti in ponudbo strateško načrtovala in kar najbolje prilagodila ciljnemu kupcu. Zato je dobro, da podjetja poleg spodbude kupca iščejo tudi načine, da bo ta ostal zadovoljna, zvesta in dolgoročna stranka.

Kako vam pri tem pomaga množica podatkov? Poslužite se preprostih vprašanj.

Kakšne informacije bodo našim strankam pomagale pri zmanjševanju stroškov?
Največja globalna podjetja kot so TripAdvisor, Uber, eBay, Netflix in Amazon množico podatkov izjemno dobro izkoriščajo v namene, da uporabniku zmanjšujejo tveganje nakupa in dovoljujejo objavo mnenj uporabnikov, ki tistim, ki se o nakupu še odločajo, ponudijo iskren odgovor. Kupci se s tem lažje identificirajo in dobijo veliko bolj temeljit vpogled v izdelek, ki ga želijo imeti zase.

Kakšne informacije so nam že na voljo, a jih nismo še temeljito preučili? Včasih je rešitev pred nosom, le dobro je treba gledati. Med že zbranimi podatki morda identificirate vzorec, na katerega prej niste bili pozorni in ki vam lahko pomembno pomaga pri izboljševanju vaše ponudbe.

Kje in kakšne razlike se pojavljajo med našimi kupci? Bi nam primerjava teh podatkov lahko pomagala? Pri tem je vedno dobro optimalno preučiti ponudbo, primerjati obstoječe izdelke/ponudbo in ugotoviti, katere kombinacije so za vaše stranke najbolj zmagovite. Okolica, tako neposredna kot posredna, lahko tukaj služi kot izjemen vir dragocenih informacij.

Deli

Arhiv