Deli

Raziskovalna družba Dynamic Logic je preverila vlogo interneta in TV pri zavedanju o blagovnih znamkah (brand awareness). Pri tem so ugotovili, da je bilo zavedanje internetnih obiskovalcev 5 odstotnih točk višje kot pri TV gledalcih – šlo je pa za sponzorirane akcije, ki so se dogajale ločeno na TV in v spletu. Hkrati se je pokazalo, da je najboljša kombinacija mediamix – torej hkratnega oglaševanja v obeh medijih.

Deli

Arhiv