Deli

Če bi izbirali med tisoč obiskovalci, ki pridejo iz spletnih skupnosti, ali tisoč, ki pridejo iz iskalnikov na vašo spletno stran, katere bi izbrali? Najbrž ne bi dolgo premišljevali, saj vsi vedo, da so slednji veliko kvalitetnejši obiskovalci. Nekateri strokovnjaki (Aaron Wall, Matt McGee in Matt Bailey) pa so se lotili raziskave in na znanstven način preverili to trditev.

V raziskavo so zajeli dva spletna dnevnika; enega, ki pridobi večino obiskovalcev iz iskalnikov, in enega, katerega obiskovalci pridejo po večini iz spletnih skupnosti. Za ocenitev kvalitete enih in drugih so uporabili štiri ključne faktorje, in sicer: vračajoči obiskovalci, povprečno število ogledanih strani, čas, preživet na strani, in stopnja odboja (odklonitve; angl. bounce rate). Ugotovili so, da so obiskovalci iz iskalnikov pri prvih treh faktorjih v precejšnji prednosti pred obiskovalci z družabnih mrež, prav tako pa se je tudi pri stopnji odboja, ki meri, koliko je stran relevantna za obiskovalca (visoka stopnja nakazuje, da obiskovalec ni našel, kar je iskal), izkazalo, da je ta nekoliko višja pri slednjih. Iz napisanega torej sledi, da lahko splošno znano trditev tudi znanstveno potrdimo.

Vendar pa to ne pomeni, da morajo oglaševalci že v osnovi odmisliti vsakršno oglaševanje v spletnih skupnostih. Če ima oglaševalec cilj prodajati svoje izdelke, potem te skupnosti res niso najboljše promocijsko orodje. Če pa želi oglaševalec v kratkem času pridobiti čim več novih obiskovalcev, potem so družabne skupnosti prava izbira.

Deli

Arhiv