Deli

Digitalni prehod od podjetij zahteva kreativno zmes strokovno usposobljenega kadra, novih pristopov in uvajanja tehnologije.

Katere-digitalne-vescine-so-potrebne-za-uspeh-podjetij-iPROM-Novice-v-svetu

Raziskava podjetja Cognizant je pri 420 odločevalcih v ZDA in Evropi preverila, kako hitri in učinkoviti so pri uvajanju inovacij za uspešno premostitev nastajajočih vrzeli. Vprašanje se je glasilo: Ste pri upravljanju z organizacijo pripravljeni na radikalne spremembe, da bi zagotovili ustrezno adaptacijo in pravočasen prehod na digitalno dobo? Raziskave namreč kažejo, da se togi, tradicionalni pristopi upravljanja umikajo novim, ki se kažejo kot bolj fluidne in povezljive strategije, ki vključujejo tako pridobivanje kot razvoj tehničnega kadra.

Strokovnjaki na področju IT-ja imajo pri tem na voljo več opcij, žal pa je veliko anketiranih izrazilo ugotovitev, da po njihovi oceni večina kadra nima (dovolj) ustreznih digitalnih veščin. Kar 94 odstotkov vprašanih tudi meni, da je pomanjkanje digitalnih veščin v njihovi organizaciji velika oz. zmerna težava, številne pa hkrati skrbi pomanjkanje strokovnega kadra, ki bi imel ustrezna in dovolj specifična znanja. Na vrhu izzivov digitalnih kompetenc se nahajata kibernetska varnost in mobilni razvoj, 43 odstotkov pa jih hkrati meni, da bodo vse večjo vlogo pridobivali podatki (big data), ki bodo usmerjali razvoj pametnih naprav.

Kaj je ključni vzrok za nastalo vrzel? Najpogosteje našteti vzroki so pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra in interne opozicije pri ustvarjanju novih delovnih mest na področju digitala, ki naj bi izviral iz tega, da organizacije ne uspejo (pravočasno) prepoznati in ovrednotiti pomen tovrstnega znanja. Prav tako kar 37 odstotkov kadra, ki ima ustrezno znanje, za delovno okolje raje kot večje organizacije izbere agilno okolje start-upov. Za premostitev vrzeli veliko podjetij neznanje s področja digitala rešuje s pomočjo zunanjih ponudnikov; obseg tovrstnih sodelovanj pa naj bi se v prihodnjih letih predvidoma tudi sunkovito povečal.

Deli

Arhiv