Deli

Decentralizirana avtonomna organizacija (DAO) deluje brez običajne hierarhične strukture upravljanja in daje besedam vseh v skupini enako težo.

Kaj je decentralizirana avtonomna organizacija - iPROM - Novice iz sveta

Z razmahom spleta 3.0 in tehnologije veriženja podatkovnih blokov raste tudi število novih besednih zvez in kratic, ki pogosto niso deležne obširnejše razlage, kaj pomenijo. Ena izmed njih je decentralizirana avtonomna organizacija (DAO).

DAO so nekakšni klubi za kriptonavdušence, le da običajno delujejo pod skupnim ciljem dati vsakemu članu enako besedo pri sprejemanju odločitev in potencialno razpolagajo z več denarja kot drugi klubi. Pojavljajo se po celotnem decentraliziranem internetu, da bi financirale večja podjetja ter zbirale denar za projekte, temelječe na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.

DAO je skupina ljudi brez osrednjega vodje ali podjetja, ki bi narekovalo kakršnekoli odločitve. Temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov z uporabo pametnih pogodb (digitalni sporazumi ena-na-ena). Vsak DAO ima svoje poslanstvo, ne glede na to, ali ima samo en namen ali je del večjega projekta, in ga je mogoče povezati s poljubnim številom industrijskih panog.

Prvi DAO s preprostim imenom The DAO je ustvarilo nemško razvijalsko podjetje Slock.it, njegov namen pa je bil povezati fizični svet transakcij s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov in s tem ljudem omogočiti najem, prodajo ali deljenje nepremičnin brez posrednika.

Organizacije DAO razpolagajo z veliko denarja, v kripto ali kakšni drugačni obliki, ki so ga pripravljene porabiti, če se s tem strinja večina skupine. Pomembne so tudi za področji medijev in marketinga. Nekateri založniki, denimo Blockworks, so že začeli nagovarjati organizacije DAO k oglaševanju, na primer v obliki sponzorstev dogodkov.

Deli

Arhiv