Deli

Čeprav bodo vložki v iskalni marketing nekoliko upadli, pa bo tovrstna oblika spletnega oglaševanja ostala prevladujoča vse do leta 2016. Njegova vrednost bo skupno znašala skoraj polovico vseh vložkov v spletno oglaševanje, pravijo eMarketerjeve napovedi. Prikazno in video oglaševanje sta po popularnosti na drugem mestu, skupaj z iskalnim marketingom pa bodo predstavljali skoraj osemdeset odstotkov celotne vrednosti spletnega oglaševanja.

Deli

Arhiv