Deli

Širok nabor zaslonov in možnih lokacij kliče po dosledni sistematizaciji na področju oglaševanja DOOH.

Industrija DOOH s standardizacijo oglasnega prostora - iPROM - Novice iz sveta

Šest vodilnih igralcev na zelo konkurenčnem trgu digitalnega zunanjega oglaševanja (DOOH) je napovedalo pobudo za standardizacijo opisov zaslonov in lokacij za oglasni inventar. Ta bi zmanjšala nejasnosti, še posebej na programatičnem področju, kjer je mogoče inventarje, ki jih prodajajo različne platforme za ponudnike (SSP) in predstavljajo iste možnosti, opisati različno – denimo trgovina na drobno in nakupovalno središče.

Doslej je bil opis inventarja odvisen od lastnika medija, kar povzroča zmedo na strani kupcev. Namesto da bi ponudnik zaslon opisal kot zaslon v nakupovalnem središču, ga lahko poimenuje zaslon na živilskem oddelku, drugi ga označi kot maloprodajna lokacija, tretji pa nakupovalno središče. Vse navedene oznake opisujejo isto stvar, kupec pa je na drugi strani zmeden, saj ne ve, kaj je na voljo in kaj lahko zakupi.

Prednost zunanjega oglaševanja je, da je na voljo veliko različnih vrst inventarja in da so možnosti za oglaševanje DOOH izjemno široke. Zaslon v dvigalu je zelo različen od tistega pri polnilnici za električna vozila ali od spektakularnega velikega panoja, zato je potreba po standardizaciji opisov in lokacij toliko večja. Začetni standard je že javno dostopen in v uporabi, cilj projekta, ki poteka že eno leto, pa je njegovo redno pregledovanje in posodabljanje, skladno s pojavom novih vrst inventarja.

Stalno pregledovanje standarda je nujno, saj se inovacije in nove možnosti na področju inventarja DOOH nadaljujejo. Z napredkom tehnologije je na voljo vse več zaslonov in naprav, ki jih je mogoče povezati z internetom.

Deli

Arhiv