Deli

Spletni portal Warc, podjetje za razvoj oglaševalske tehnologije AdTech in evropski Urad za interaktivno oglaševanje (IAB Europe) so izvedli raziskavo o programatičnem oglaševanju v Evropi. V njej je sodelovalo več kot 600 oglaševalcev, medijskih zakupnikov, založnikov in oglaševalskih agencij. Rezultati raziskave so pokazali, da programatično oglaševanje v Evropi še ni doseglo svojih potencialov. 89 odstotkov vprašanih sicer meni, da bo imel programatični zakup pomembno vlogo v prihodnosti oglaševalske panoge, a le 42 odstotkov jih ima pripravljeno ustrezno programatično strategijo.

Deli

Arhiv