Deli

Kljub konkurenčnim komunikacijskim orodjem uporaba e-poštnega marketinga narašča.

E-postni-marketing-se-vedno-zelo-priljubljen-iPROM-Novice-iz-sveta

Zaradi porasta družbenih medijev in besedilnega sporočanja so nekateri e-poštno komuniciranje videli kot orodje, ki bo sčasoma izginilo. Vendar je ta način sporočanja še vedno neizogiben del vsakdanjega življenja. Njegova uporaba v resnici še narašča, vsaj pri pisarniških uslužbencih. Glede na junijsko raziskavo podjetja Adobe, izvedeno med ameriškimi internetnimi uporabniki, ki imajo v lasti pametni telefon in delajo v pisarni, se je osebna uporaba e-pošte v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 17 odstotkov.

E-pošto so vprašani navedli tudi kot najprimernejšo metodo za prejemanje ponudb s strani blagovnih znamk. To je dejala polovica vprašanih, čeprav so se starejši potrošniki bolj strinjali s to trditvijo. E-pošta je bila prva izbira v različnih starostnih skupinah, a je bila nižja v skupinah 18–24 let (32 %) in 25–34 let (44 %). Nenavadno je, da Adobe ni razčlenil starostne skupine nad 35 let. Gledano v celoti je 55 odstotkov te skupine starejših e-pošto izbralo kot najprimernejšo metodo, s katero naj blagovne znamke vstopajo v stik z njimi.

E-poštni marketing z več informativnimi vsebinami

E-pošta je tako vseprisotna marketinška metoda, da je postala nemoteča. V raziskavo zajeti so odgovorili, da je bilo v preteklem letu 31 odstotkov e-poštnih ponudb dovolj privlačnih, da so jih odprli. Na vprašanje, kaj bi spremenili pri e-poštnem marketingu blagovnih znamk, je bil vodilni odgovor (39 %), da si želijo bolj informativne vsebine in ne promocijskih. To je dejalo 43 odstotkov žensk in 44 odstotkov internetnih uporabnikov, starejših od 35 let. Pogost odgovor (27 %) je bila tudi bolj personalizirana vsebina. Možnost nakupovanja znotraj e-pošte je bila v splošnem manj zanimiva (12 %), a jo je navedlo 21 odstotkov starih med 18 in 24 let.

Pomembnost informativnih vsebin pred promocijskimi e-poštnimi sporočili je rahlo neskladna, če upoštevamo dejstvo, da ima večina potrošnikov rada ponudbe in kupone. 37 odstotkov vprašanih je navedlo, da je dajanje dodatnih spodbud za nakup glavna naloga e-pošte. Med 18–24 let starimi je glavna prednost e-poštnega marketinga dvig zavedanja o blagovni znamki (29 %), pri starostni skupini 25–34 let pa e-pošta služi kot opomnik za nakup (31 %).

Več kot tri četrtine vprašanih je menilo, da je prilagajanje e-poštnih sporočil uporabnikom pri komunikaciji blagovnih znamk vsaj srednje pomembno. Tretjina pa jih je dejala, da je prejemanje priporočil za izdelke, ki jih ne zanimajo, najbolj neprijetna stvar, kadar je personalizacija e-poštnega marketinga napačna. Neprimerni predlogi izdelkov so bili deležni največjih pripomb s strani potrošnikov. Številni kupci bi prenehali podpirati trgovca, ki nenehno pošilja neprimerna priporočila. Kljub temu pa je e-pošta vodilni kanal, v katerega so trgovci usmerili svoja prizadevanja glede personalizacije.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv