Deli

Prikazano oglaševanje močno prevladuje med oblikami oglaševanja v času epidemije, saj med drugim omogoča tudi zaščito in varnost blagovne znamke.

Zaščita in varnost blagovne znamke kot pomembni prednostni prikazanega oglaševanja v času epidemije - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Po podatkih raziskave iPROMa in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja bodo skupne naložbe v digitalno oglaševanje v 2020 zrasle za 17 odstotkov in presegle 70 milijonov evrov, naložbe v sam zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih, ločeno od produkcije vsebin, pa bodo zrasle za 29 odstotkov in v povprečju znašale 342.000 evrov. Večina slovenskih oglaševalcev glede na naložbe najbolj zaupa v prikazno oglaševanje (28 % vseh sredstev), sledita oglaševanje na družbenih medijih (20 %) in iskalni marketing (18 %). Prikazno oglaševanje torej močno prevladuje med oblikami oglaševanja, saj med drugim omogoča učinkovitost, opaznost in z uporabo prave tehnologije tudi natančno ciljanje in zaščito blagovne znamke.

Zaščita in varnost blagovne znamke sta postali danes še bolj pomembni

Zaščita blagovne znamke je tema, ki je v tem letu, zaznamovanem z epidemijo in poplavo različnih nepreverjenih oziroma lažnih informacij na spletu, med oglaševalci dobila dodatno pozornost. Med svoje prednostne naloge jo je umestila tudi mednarodna mreža oglaševalcev (WFA), ki obsega več kot 120 vodilnih blagovnih znamk in 60 oglaševalskih združenj s šestih celin, ki skupaj predstavljajo več kot 90 odstotkov proračuna za trženjsko komuniciranje.

V sklopu mreže deluje tudi pobuda Svetovnega zavezništva za odgovorne medije, ki promovira vlogo, ki jo oglaševalci lahko igrajo na skupni poti k izboljšanju varnosti in zaščite blagovne znamke v digitalnih medijih. V okviru zavezništva razvijajo v sodelovanju z založniki in platformami nabor ukrepov, procesov in protokolov za zaščito blagovnih znamk. V iPROMu se pomena zaščite blagovne znamke zavedamo že vsa leta, zato svojim naročnikom po najboljših močeh zagotavljamo, da je njihova blagovna znamka z nami varna.

Škodljive vsebine na spletu so izziv današnjega časa

Vprašanje škodljivih oziroma lažnih vsebin na spletu je postalo eden izmed izzivov naše generacije. Kot soustvarjalci digitalnega ekosistema pa imamo vsi vključeni deležniki ključno vlogo pri spodbujanju sprememb, ki bodo dolgoročno prispevale k dvigu kakovosti vsebine na spletu in večji varnosti uporabe digitalnih kanalov.

Čas koronakrize je namreč pospešil ustvarjanje t. i. lažnih novic, oglaševalci pa so postali še bolj pozorni na pojavljanje oglasov ob takšnih vsebinah. Pojavnost v negativnih kontekstih blagovni znamki praviloma ne koristi, zato je zdaj toliko bolj pomembno, da se kontekst določa previdno oz. da se z natančno tehnologijo za ciljanje uporabnike nagovarja učinkoviteje.

Danes se oglaševalske opredelitve škodljivih vsebin razlikujejo glede na platformo in to lastnikom blagovnih znamk oteži sprejemanje utemeljenih odločitev o tem, kje so njihovi oglasi, ter spodbujanje preglednosti in odgovornosti na ravni industrije. WFA pospešeno pripravlja nove standarde, ki bodo poenotili razumevanje škodljive vsebine.

V iPROMu že leta zagotavljamo najvišje standarde zaščite blagovne znamke - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

V iPROMu že leta zagotavljamo najvišje standarde zaščite blagovne znamke

V iPROMu v okviru programatične platforme in programatičnega ekosistema sodelujemo le s partnerji, ki so preverjeni in lahko zagotavljajo naše standarde zaščite in varnosti blagovne znamke. Z mediji, ki delijo potencialno sporno vsebino, ne sodelujemo. Prav tako se pri umeščanju vsebine v medije poslužujemo antisemantike na podlagi ključnih besed. V praksi to pomeni, da oglasov ne uvrščamo zraven vsebin, kjer se pojavlja določena ključna beseda.

Dodatno varnost zagotavljamo tudi s preverjanjem upravljalcev oglasnih akcij v digitalnih medijih, ki po potrebi ročno umaknejo določene objave s pozicij, ki bi lahko bile v določenih razmerah sporne. Z uporabo pametnih algoritmov in dodatnim osebnim nadzorom tako svojim naročnikom zagotavljamo, da se njihov oglas pojavlja ob primerni medijski vsebini. Po potrebi in na željo naročnika oglašujemo tudi zgolj na izbranih, premijskih digitalnih medijih, ki jih je naročnik potrdil v naboru medijev zaradi kakovostnejših medijskih vsebin. Slednje namreč vplivajo na kakovost asociacije z blagovno znamko.

Kontekstualno ciljanje v koronačasih pridobiva na pomenu - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Kontekstualno ciljanje v koronačasih pridobiva na pomenu

Kontekst prikazovanja oglasov je mogoče natančneje opredeliti z natančno tehnologijo za ciljanje, kar oglaševalcem omogoča, da uporabnike nagovarjajo učinkoviteje. Kontekstualno ciljanje temelji predvsem na podatkih založnikov, vsebinah, objavljenih v mediju, ter določenih neodvisnih podatkih (npr. čas, geografsko območje ipd.).

Medijski načrtovalci in upravljalci oglasnih akcij v digitalnih medijih se v primeru kontekstualnega ciljanja osredotočajo na kontekst besedilnega ali video zapisa, kjer se nahaja oglas, pri čemer je pomembna tudi usklajenost z blagovno znamko. Tehnologija iPROM Cloud nam namreč omogoča učinkovito distribucijo oglasov z natančnejšim ciljanjem z uporabo semantične analize in kategorizacije vsebin.

Vsem oglaševalcem, ki ste sredstva za oglaševanje v teh časih še bolj intenzivno preusmerili v digitalne kanale, svetujemo, da pri izbiri kanalov svojega marketinškega spleta (ang. marketing mix) preudarno premislite, kje in kako boste svoje kupce dosegli učinkovito in ob tem zagotovili varno izkušnjo tako za svoje potrošnike kot tudi blagovno znamko. Po podatkih raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja v 2020 je prva izbira večine slovenskih oglaševalcev prikazno oglaševanje.

Deli

O avtorju

Andrej Ivanec v iPROMU vodi medijsko načrtovanje. V družbi iPROM je redno zaposlen že od samega leta 2007. V okviru zaposlitve poleg snovanja medijskih načrtov, je odgovoren za strateški pristop in raziskovanje novih pristopov pri doseganju ciljnih skupin s pomočjo digitalnega oglaševanja. V prostem času ga vodi strast do raziskovanja spletne medijske panoge, nišnih spletnih trgovin in nišnih založniških dejavnosti. Je oseba, ki na osnovi izkušenj ve kako medijski prostor v digitalu izkoristiti za povečevanje poslovnih rezultatov.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv