Deli

Presežke v dinamičnem digitalnem ekosistemu je mogoče doseči le s premišljeno strategijo in inovativno kombinacijo oglaševalskih pristopov. Ti morajo biti oprti na podatke in tehnologijo, kar zagotavlja možnost za nenehno optimizacijo in s tem oplemenitenje vloženih sredstev v obliki izboljšanih rezultatov.

Z digitalnim oglaševanjem do najboljšega izkoristka vloženih sredstev v oglaševanje - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec - Naslovna

Digitalno oglaševanje postaja prva in najbolj pomembna izbira v marketingu ter najhitreje rastoča oblika komuniciranja. Njegovo rast kažejo tudi izsledki IAB-jeve raziskave AdEx za Slovenijo za leto 2018, ki kažejo, da so naložbe v digitalno oglaševanje v preteklem letu zrasle za 16 odstotkov in dosegle 54,7 milijona evrov. Za letos je iPROMova in Valiconova raziskava Odnos slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja napovedala, da bodo naložbe v digitalno oglaševanje v Sloveniji presegle 60 milijonov evrov. Če pogledamo izsledke raziskave AdEx za obdobje zadnjih petih let, so se naložbe v oglaševanje v digitalnih medijih povečale za skoraj 200 odstotkov.

Očitno je, da vložki v digitalno oglaševanje naraščajo, marketinški strokovnjaki pa po drugi strani iščejo najboljše kombinacije pristopov, ki bi kar najbolj povečali učinke oglaševalskih akcij ter vrednost vloženih sredstev.

Digitalno oglaševanje žanje svoj uspeh zaradi učinkovitosti in merljivosti

Tri največje prednosti digitalnega oglaševanja so razširjenost digitalnih tehnologij med uporabniki, učinkovitost digitalnega oglaševanja in odlične možnosti merjenja učinka oglaševalskih akcij. To je pokazala tudi iPROMova in Valiconova raziskava o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, v kateri so slovenski odločevalci izpostavili, da med razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja prednjači njegova učinkovitost, takoj za tem pa sledi njegova merljivost oz. možnost evalvacije oglaševalske akcije.

Merljivost oglaševalske akcije omogoča tudi boljše razporejanje nadaljnjih vložkov in večjo transparentnost porabljenih sredstev. Pomembno vlogo igra tudi sprotna optimizacija oglaševalske akcije, ki dovoljuje prilagajanje in preizkušanje več različnih možnosti glede kanalov, sporočil … S sprotno optimizacijo v realnem času iPROM-ovi strokovnjaki za digitalno oglaševanje prilagajajo akcijo in tako zagotavljajo boljše rezultate.

Digitalno oglaševanje žanje svoj uspeh zaradi učinkovitosti in merljivosti - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Pot do uspeha je premišljen pristop k oglaševanju

Učinkovita digitalna oglaševalska akcija ne more temeljiti na naključnem izboru komunikacijskega sporočila, temveč je pomembno obvladovanje vseh podatkov, povezanih s potrošniki, ki ponujajo celotno sliko njihovih želj in potreb. Vpogled v potrošnika tako omogoča izdelavo dosledne zgodbe, ki jo blagovna znamka komunicira prek vseh razpoložljivih digitalnih kanalov.

V iPROM-u se pomena premišljene komunikacije dobro zavedamo, zato obravnavamo vsako oglaševalsko akcijo celostno – od preudarnega načrtovanja digitalne strategije prek različnih digitalnih kanalov, ki glede na cilje oglaševalske akcije prinesejo najboljše učinke, in zakupa občinstva s tehnologijo iPROM Cloud do optimizacije akcije v realnem času in natančnega vpogleda v spletno analitiko. Podatke postavljamo na prvo mesto, saj verjamemo, da so osnova vsake uspešne oglaševalske akcije. Z rešitvijo iPROM DMP zberemo, organiziramo, upravljamo in usmerjamo množico vseh podatkov, ključnih za pripravo in izvedbo učinkovitih digitalnih oglaševalskih strategij, saj je tako mogoče bistveno bolj učinkovito oblikovati celosten pogled, ciljna občinstva izbirati z visoko mero natančnosti in načrtovati strategije.

Pot do uspeha je premišljen pristop k oglaševanju - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Kateri kanali prinašajo največji uspeh?

Čas, ko smo lahko največjo oglaševalsko učinkovitost pripisali enemu kanalu, je minil. Ključnega pomena je postala premišljena kombinacija vseh razpoložljivih kanalov, pri čemer se sporočila smiselno prilagaja izbranemu kanalu, saj enako sporočilo na vsakem kanalu ne bo delovalo. Poleg prilagajanja sporočil posameznim kanalom je treba komunikacijo oglaševalskih sporočil prilagoditi tudi vedenjskim vzorcem ciljnih potrošnikov ter njihovi fazi na nakupni poti.

Digitalni ekosistem zaradi svoje dinamike ponuja številne priložnosti za dostavljanje oglasnih sporočil ciljnemu občinstvu, od ustvarjanja zavedanja o blagovni znamki do konverzije in povečevanja dobička.

Kateri kanali prinašajo največji uspeh - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Naj omenim nekaj primerov: prikazno oglaševanje je najbolj učinkovito v fazi, ko želi blagovna znamka vzbuditi zavedanje, največji uspeh pa se v zadnjem času napoveduje tudi video prikaznemu oglaševanju, ki eksponentno raste. Komunikacija na družbenih omrežjih šteje kot odlično orodje za interakcijo s potrošniki in vzpostavljanje odnosa s potrošniki, sodelovanje z vplivneži pa pri potrošnikih vzbuja večje zaupanje.

Svetujem vam, da odločitev, kam usmeriti oglaševalski proračun, sprejmete premišljeno. Ključnega pomena pri tem je poznavanje ciljne skupine blagovne znamke, zaradi česar so podatki osnova, na kateri je kasneje mogoče graditi ustvarjalne koncepte.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

O avtorju

Andrej Ivanec v iPROMU vodi medijsko načrtovanje. V družbi iPROM je redno zaposlen že od samega leta 2007. V okviru zaposlitve poleg snovanja medijskih načrtov, je odgovoren za strateški pristop in raziskovanje novih pristopov pri doseganju ciljnih skupin s pomočjo digitalnega oglaševanja. V prostem času ga vodi strast do raziskovanja spletne medijske panoge, nišnih spletnih trgovin in nišnih založniških dejavnosti. Je oseba, ki na osnovi izkušenj ve kako medijski prostor v digitalu izkoristiti za povečevanje poslovnih rezultatov.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv