Deli

Digitalno oglaševanje se nenehno spreminja in preoblikuje, a opuščanje uporabe tretjeosebnih piškotkov predstavlja ključno prelomnico v zgodovini digitalnega trženja. Vstopamo v novo poglavje vzpostavljanja stika s ciljnimi javnostmi, kjer bodo aktivnosti temeljile na uporabi prvoosebnih podatkov, ki jih podjetja pridobijo neposredno od svojih občinstev na svoji spletni strani ali v mobilni aplikaciji. To predstavlja tudi začetek nove dobe v zakupu oglasnega prostora v digitalnih medijih, ki bo zahtevala globlje razumevanje in učinkovito uporabo teh dragocenih informacij za bolj ciljano in prilagojeno oglaševanje.

Kako obvladovati podatke za učinkovit zakup digitalnih medijev v novi eri? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Leon Brenčič

Družba Adobe je lani ob takem času objavila rezultate študije, ki ugotavlja, da bo konec tretjeosebnih piškotkov škodoval podjetjem, ki na preobrazbo oglaševalske in trženjske panoge niso pripravljena. Rezultati so pokazali, da se bo odvisnost od tretjeosebnih piškotkov izkazala za šibko točko blagovnih znamk, saj več kot dve tretjini (71 %) sodelujočih v raziskavi pričakuje, da bo umik tretjeosebnih piškotkov škodoval njihovim podjetjem, kar 10 odstotkov vprašanih meni, da bo to »pokopalo« podjetje, 21 odstotkov jih pričakuje znatno škodo, 39 odstotkov pa napoveduje zmerno negativen vpliv.

V iPROMu verjamemo, da so prvoosebni podatki gonilo oglaševanja v prihodnosti, saj podjetjem omogočajo vpoglede v nakupne navade njihovih kupcev, trženje na osnovi nakupne namere, personalizirano oglaševanje in bolj natančno ciljanje lastnih občinstev.

Medijski zakup na osnovi prvoosebnih podatkov velja za prihodnost digitalnega oglaševanja

Z rastjo vloge in pomena prvoosebnih podatkov dokončno vstopamo v novo ero zakupa digitalnih medijev in obračamo list v zgodovini razvoja stroke.

Medijski zakup na osnovi prvoosebnih podatkov podjetjem že danes omogoča večjo natančnost ciljanja želenega občinstva, učinkovitejši zakup oglasnega prostora in posledično boljše upravljanje medijskih proračunov. Na ta način lahko podjetja bolje razumejo, kateri medijski kanali in platforme so najučinkovitejši za doseganje njihovih oglaševalskih ciljev.

Umetna inteligenca kot kompas za učinkovite oglaševalske strategije - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Leon Brenčič

Umetna inteligenca kot kompas za učinkovite oglaševalske strategije

Integracija umetne inteligence v analizo prvoosebnih podatkov postaja temeljno orodje za razvoj naprednih trženjskih in oglaševalskih strategij ter zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih na osnovi prvoosebnih podatkov. Z možnostjo analize velikih količin podatkov v realnem času ta že danes zagotavlja boljše razumevanje nakupnega vedenja kupcev ter učinkovitosti oglaševalskih akcij na različnih digitalnih platformah in medijih.

Na podlagi poglobljenih vpogledov in z možnostjo napovedovanja pa lahko uporaba umetne inteligence podjetjem pomaga tudi pri sprejemanju podatkovno podprtih odločitev ter povečuje sposobnost prilagajanja in odzivanja na dinamično tržno okolje.

Obvladovanje podatkov v razpršeni digitalni medijski krajini - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Leon Brenčič

Obvladovanje podatkov v razpršeni digitalni medijski krajini

V razpršeni digitalni medijski krajini, kjer številne platforme in mediji tekmujejo za prevlado tako na področju pripisovanja atribucije in zaslug za učinkovitost kot tudi na področju oglaševalskih sredstev, je izgradnja lastnih prvoosebnih podatkovnih skladišč za podjetja in organizacije ključna rešitev.

Po ukinitvi tretjeosebnih piškotkov bodo lastne, neodvisne platforme za upravljanje podatkov edini način, da bodo podjetja obdržala moč v svojih rokah, ko gre za razumevanje učinkovitosti različnih oglaševalskih kanalov, platform in medijev. Zasebna podatkovna skladišča bodo tudi edini vir podatkov za učinkovito izvajanje medijskega zakupa na osnovi lastnih, prvoosebnih podatkov podjetij.

Skladnost z zakonskimi zahtevami in varovanje podatkov - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Leon Brenčič

Skladnost z zakonskimi zahtevami in varovanje podatkov

Neodvisna podatkovna skladišča prvoosebnih podatkov podjetjem ne zagotavljajo le skladnosti z vedno strožjimi zakonskimi zahtevami o varovanju osebnih podatkov, ampak služijo tudi kot strateško orodje za zaščito ključnih poslovnih informacij pred konkurenco in drugimi javnostmi. V okolju, kjer je varstvo podatkov na nenehni preizkušnji, sta zaščita podatkov in skladnost z regulativami prednostni področji.

Poslovni partnerji družbe iPROM so na spremembe, ki so pred nami, pripravljeni že danes in že izkoriščajo moč prvoosebnih podatkov pri izvedbi oglaševalskih akcij v digitalnih medijih. Če vas zanima več, vas vabim, da mi pišete na leon.brencic@iprom.si. Skupaj bomo raziskali možnosti in poiskali prilagojeno oglaševalskotehnološko (ad-tech) rešitev za vaše potrebe v novi dobi trženja in oglaševanja v digitalnih medijih.

Deli

O avtorju

Leon Brenčič je v družbi iPROM zaposlen od leta 2016, kjer vodi prodajo in odnose z naročniki. Je odgovoren za usklajevanje ekipe medijskega oddelka z vidika prodaje in doseganja prodajnih rezultatov. Je poznavalec inovativnih prodajnih pristopov in ima bogate izkušnje na področju zaznavanja potreb naročnikov s področja sodobnih komunikacij. Poslovno se je s spletnimi mediji srečal že leta 2007. V prostem času Leon raziskuje digitalne trženjske koncepte v panogah kot so avtomobilizem, bančništvo, FMCG, zabavna elektronika in druge. Po duši je raziskovalec novih poslovnih priložnosti, kar s svojo vnemo prenaša tako med ekipo kot med naročnike.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv