Deli

Kadar govorimo o izvedbi prikaznega oglaševanja z uporabo prvoosebnih podatkov za boljše ciljanje in personalizirano oglaševanje na odprtem spletu, se slej kot prej z naročniki dotaknemo tudi vprašanja o možnosti in smiselnosti avtomatizacije celotnega oglaševalskega procesa. Avtomatizacija oglaševanja je seveda možna in je izvedljiva na več ravneh. Po navadi se začne z enostavnim pristopom, in sicer z vzpostavitvijo oglasne akcije kontinuiranega osnovnega ponovnega ciljanja uporabnikov lastnih medijev in ciljanja ožjih podobnih občinstev. Posamezne korake in argumente pojasnjujem v nadaljevanju.

Avtomatizacija oglaševanja z iPROM Private DMP-jem in zakaj svetujemo osnovo prikaznega digitalnega oglaševanja - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Izvajanje kontinuiranega oglaševanja

iPROM Private DMP uporablja umetno inteligenco za napovedovanje nakupnih namer uporabnikov. Za vsakega naročnika je vzpostavitev podatkovnega skladišča in poslovne analitike neke vrste zakladnica, pomembna za boljše odločanje na podlagi podatkov. Platforma iPROM Private DMP omogoča blagovnim znamkam shranjevanje podatkov in oblikovanje ciljnih segmentov občinstva ter njihovo kontinuirano nagovarjanje (remarketing). Uporablja tudi tehnike umetne inteligence za iskanje podobnih uporabnikov in njihovo ciljno nagovarjanje (look alike audience).

Tak pristop oglaševalcem omogoča ciljanje zares najbolj optimalne ciljne skupine in zato predstavlja osnovo prikaznega digitalnega oglaševanja. Ta strategija digitalnega oglaševanja oglaševalcem omogoča, da so občinstva, ki izkazujejo največje potencialno zanimanje za naše izdelke, samodejno kontinuirano zadostno obsevana z relevantnimi oglasnimi sporočili.

Sladki prikazi se učinkovito odražajo v želenih konverzijah - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Sladki prikazi se učinkovito odražajo v želenih konverzijah

V praksi bi zadevo lahko primerjal z zakupom ključnih besed in besednih zvez v iskalnem marketingu. Vsi vemo, da iskalno oglaševanje deluje in da zakup ključnih besed predstavlja temelj znamčenja na spletu, sicer pustite konkurenci, da pobira t. i. sladke prikaze, ne glede na medij in trg. Kot sladke prikaze v prikaznem oglaševanju opredelimo prikaze uporabnikom, ki se dokazano odražajo v doseganju želenih konverzij, saj z oglasi nagovarjamo uporabnike, pri katerih smo zaznali nakupno namero.

Z iPROM Private DMP-jem je vzpostavitev avtomatike hitra in enostavna - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Z iPROM Private DMP-jem je vzpostavitev avtomatike hitra in enostavna

Sam proces avtomatizacije podatkovno gnanega oglaševanja z uporabo prvoosebnih podatkov se začne z vzpostavitvijo iPROM Private DMP-ja. Postopek njegove vzpostavitve je enostaven; vključuje predstavitev rešitve, integracijo merilnih kod, formalnopravne ureditve, zbiranje podatkov in oplemenitenje baze.

iPROM Private DMPkot zasebno podatkovno skladišče omogoča neodvisnost in nadzor nad podatki ter skladnost z zakonodajo o zasebnosti. Vlaganje podjetij v takšna podatkovna skladišča pa je ključno za učinkovito nagovarjanje ciljnih skupin in personalizirano oglaševanje.

Doseganje osnov zato poleg optimalnega obsevanja ciljne skupine oglaševalcem omogoča, da polnijo lastno podatkovno bazo Private DMP, s čimer se ciljanje lažje optimizira do popolnosti. Ob tem pa se tudi kontinuirano gradi dolgoročna in vedno osvežena baza oglaševalskih podatkov, pridobljenih prek zbirke lastnih medijev in povezanih virov.

Različne ravni povezovanja podatkov in stopnje zasebnosti - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Tomaž Tomšič

Različne ravni povezovanja podatkov in stopnje zasebnosti

Opisan osnovni pristop k aktivaciji lastnih podatkov za kontinuirano oglaševanje se lahko tudi nadgradi. V iPROMu svojim naročnikom po izgradnji in določenem obdobju uporabe in polnjenja zasebnega podatkovnega skladišča glede na dosežene rezultate, velikost ciljnega občinstva in zastavljene cilje svetujemo, kako nadgraditi svojo oglaševalsko strategijo.

Z vidika podatkovne nadgradnje lahko naročnik v svoje podatkovno skladišče integrira tudi druge podatkovne vire, za katere obstaja eksplicitna privolitev, da lahko podatke o uporabnikih uporabimo za namene trženja. Na osnovi integriranih podatkov se nato pripravi napredne podatkovno gnane strategije za izvedbo ostalih vrst oglasnih akcij, na primer za predstavitev novega izdelka ali storitve, izvedbo nagradne igre ali obveščanje o novostih. Tako poskrbimo, da podatkovno gnano prikazno oglaševanje vedno doseže pravo ciljno skupino glede na želen oglaševalčev cilj.

Možnosti za aktivacijo prvoosebnih podatkov in vzpostavitev avtomatizma trženja z uporabo prikaznega oglaševanja so torej številne. Če prvoosebnih podatkov še ne zajemate in shranjujete za svojo nadaljnjo uporabo, pa je seveda treba začeti na začetku – z vzpostavitvijo podatkovnega skladišča z uporabo tehnološke infrastrukture, ki vam avtomatizacijo omogoča.

Deli

O avtorju

Tomaž Tomšič je danes strateški svetovalec in vodja iPROM Labs. Odgovoren je za enoto iPROM Labs, v kateri že več kot desetletje raziskuje nove tehnologije za oglaševanje in komuniciranje v digitalnih medijih. V iPROMU je redno zaposlen praktično že od same ustanovitve, kar o njem pove praktično vse. V prostem času se ukvarja z raziskovanjem analitičnih metod obdelave velikih količin podatkov in raziskovanjem tehnologij za 3D tiskanje. Po njegovih besedah bo kombinacija teh tehnologij v prihodnosti človeški vrsti utrla pot življenja in bivanja na drugih planetih. Tomaž je v prostem času tudi strasten tekač in maratonec.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv