Deli

Od uvedbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) se založniki soočajo z velikim izzivom, kako se prilagoditi novim podatkovnim protokolom. Da bi ta izziv olajšali, je mednarodno združenje Interactive Advertising Bureau (IAB) zasnovalo enotno ogrodje za transparentnost in soglasja (Transparency and Consent Framework – TCF), ki bi založnikom in ponudnikom oglasov omogočalo nadaljnjo uporabo digitalnega oglaševanja, pri čemer bo potrošnikom zagotovljen boljši nadzor in večja zasebnost podatkov.

TCF 2.0 za založnike – 7 razlogov zakaj je uporaba priporočljiva - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Simon Struna

TCF 1.1. se je uporabljal približno dve leti, z napredkom v tehnologiji in novimi najboljšimi praksami pa je 15. avgusta v veljavo stopil nov in izboljšan standard TCF 2.0. To je bil velik korak v smeri zagotavljanja skladnosti z uredbo GDPR v celotnem ekosistemu oglaševalskih tehnologij, zato bi morali tudi tisti založniki in ponudniki oglasov, ki niso uvedli prejšnjega standarda, o novem ponovno razmisliti. TCF 2.0 si še naprej prizadeva povečati transparentnost in izbiro potrošnikov, izboljšati upravljanje privolitev in skladnosti spletnih mest ter spodbujati sodelovanje znotraj panoge na področju standardizacije.

Spoznajte prednosti novega standarda TCF 2.0: 

1. Izboljšano sodelovanje z organi za varstvo osebnih podatkov, prodajalci in založniki

Prvo ogrodje je bilo deležno kritik, da se ni dovolj posvečalo založnikom in njihovi zmožnosti, da bi potrošnikom zagotovili transparentne in podrobne izbire. Da bi naslovili te težave, se je mednardona organizacija IAB Europe posvetovala s skupnostjo ponudnikov programatičnega oglaševanja, da bi uvedli nekatere izboljšave in spremembe.

Za založnike in podjetja s področja oglaševalskih tehnologij, ki so GDPR in zasebnost potrošnikov postavili v središče svojega delovanja, novo ogrodje in njegova vse širša prisotnost predstavljata pomemben korak na poti k uveljavitvi splošno sprejetega standarda, ki bo spodbujal napredek prek izboljšanega in varnejšega sodelovanja pri izmenjavi podatkov.

Večji nadzor in prilagodljivost - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Simon Struna

2. Večji nadzor in prilagodljivost

TCF 2.0 daje založnikom večjo prilagodljivost in izboljšan nadzor nad tem, kako se integrirajo in sodelujejo s tehnološkimi partnerji, ter pravico do izbire, katere podatke deliti s ponudniki na ravni posameznega ponudnika. Na kratko povedano, založniki lahko postavljajo omejitve, katere osebne podatke lahko posamezni ponudniki oglasnih tehnologij obdelujejo, kar založnikom omogoča sodelovanje z več ponudniki, ne da bi pri tem izgubili nadzor.

Kljub temu, da se lahko ponudniki registrirajo za obdelavo podatkov na pravni podlagi privolitve ali zakonitega interesa, lahko založnik preglasi to izbiro in zahteva, da ponudnik obdeluje le podatke na specifični pravni podlagi ali celo prepove obdelavo podatkov.

Poleg tega se lahko pri partnerstvu s platformo za upravljanje soglasij (Consent Management Platform) založniki odločijo, da določene ponudnike, s katerimi ne želijo sodelovati, odstranijo iz nabora za transparentnost in soglasja (Transparency and Consent String). Zaradi tega standard TCF 2.0 organizacije IAB založnikom omogoča prosto izbiro, potrebno za uporabo določene rešitve CMP.

Založniki prav tako pridobijo izboljšan pregled nad zunanjimi partnerji, s katerimi sodelujejo (programatične tržnice, izmenjava spletnih oglasov, analitika itd.) in nadzor nad tem, katere podatke delijo s partnerji in kako so obdelani.

3. Vključevanje določb o legitimnem interesu

Določbe GDPR določajo, da je zakoniti interes ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Zaradi tega številni založniki zakoniti interes navajajo kot glavno pravno podlago za obdelavo.

Založniki lahko skladnost z zahtevami zakonitega interesa prek platforme za upravljanje soglasij dosežejo tako, da uporabnikom transparentno predstavijo obdelavo njihovih podatkov.

Še en velik izziv pri uporabi zakonitega interesa je, da trenutna različica direktive o e-zasebnosti od ponudnikov oglaševalske tehnologije zahteva, da pridobijo privolitve pred dostopom do naprave in nameščanjem piškotkov. V novem standardu je zapisano, da morajo te obstoječe zahteve za pridobivanje privolitev slediti zahtevam glede pridobivanja privolitev v uredbi GDPR.

Pred standardom TCF 2.0 ni bilo jasnega načina za pridobivanje privolitve za nameščanje piškotkov in dostop do naprav ter uporabo zakonitega interesa za druge oblike obdelovanja podatkov.

Izboljšano samourejanje - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Simon Struna

4. Izboljšano samourejanje

Še ena pomembna izboljšava v standardu TCF 2.0, ki se je lahko veselijo založniki, je možnost samourejanja. Druga različica standarda obvezuje ponudnike oglaševanja, da identificirajo in uporabljajo le signale registriranih platform za upravljanje privolitev. Tudi založniki, ki želijo ustvariti zasebno platformo za upravljanje privolitev, morajo še vedno izpolniti uveljavljeni standard in pridobiti certifikacijo IAB Europe.

Prav tako se od platform za upravljanje privolitev pričakuje, da bodo vodile evidence o uporabniških vmesnikih pri posameznih založnikih in omogočile enostaven dostop do njih. To omogoča transparentnost in izboljša zmožnost ponudnikov, da zagotovijo, da so uporabnikom prikazani podatki točni. Organizacija IAB Europe je pripravila orodje CMP Validator, s katerim je mogoče hitro preveriti, ali je platforma za upravljanje privolitev skladna z zahtevami. Nova različica izboljša TCF 1.0 omogoča tudi vpeljavo dodatnih načinov za odstranjevanje vseh strank, ki ne delujejo skladno s smernicami in ne upoštevajo pravil.

Vaši uporabniki bodo izkusili zboljšano transparentnost in nadzor - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Simon Struna

5. Vaši uporabniki bodo izkusili izboljšano transparentnost in nadzor

V trenutku, ko skladnost z zahtevami glede zasebnosti potrošnikov v oglaševalski panogi ni bila še nikoli tako pomembna, ta standard založnikom zagotavlja bolj podroben nadzor nad upravljanjem privolitev med različnimi ponudniki.

Novi standard uporabnikom zagotavlja transparenten nadzor in možnost izbire, kako lahko drugi ravnajo s svojimi podatki. Uporabniki lahko podajo ali zavrnejo privolitev za obdelavo različnih vrst podatkov in si zagotovijo izboljšan pregled na tem, kdo in s kakšnimi metodami potencialno obdeluje ali uporablja njihove podatke. To uporabnikom zagotavlja boljši nadzor nad tem, katere informacije so obdelane, kot na primer geolokacijski podatki.

Na podlagi odziva uporabnika lahko založnik prilagodi ponudnike oglaševalskih storitev, pridobivanje podatkov in sisteme, ki se uporabljajo za prikazovanje oglasov. Vpeljava ogrodja za pridobivanje, upravljanje in sporočanje uporabniških privolitev zagotavlja združljivost med platformami, kar založnikom zagotavlja novo raven vpogleda v to, kako posamezni partnerji uporabljajo podatke in na kateri pravni podlagi.

Ponudnikom oglaševalskih tehnologij novi standard zagotavlja bistveno bolj jasne smernice za razlago privolitev, ki jih prejemajo od založniških partnerjev. iPROM je zavezan skladnosti z vsemi predpisi in standardi ter sodeluje le s partnerji, ki ravnajo enako.

6. Sodelovanje največjih ponudnikov v panogi

Google ni sodeloval v postopku sprejema standarda TCF v1.0, kar se je številnim založnikom in partnerjem zdela velika pomanjkljivost. V postopku sprejema standarda TCF 2.0 pa podjetje sodeluje že od začetka, kar standardu daje ustrezno težo, saj se je oglaševalski velikan večkrat javno obvezal, da bo sodeloval in spodbudil več svetovnih ponudnikov oglasov, da se pridružijo. Googlovo sodelovanje bo vsekakor prispevalo k temu, da bo standard kmalu postal široko sprejet po vsej Evropi in tudi širše.

Ne ogrozite svojih prihodkov od programatičnega oglaševanja - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Simon Struna

7. Ne ogrozite svojih prihodkov od programatičnega oglaševanja

Večina programatičnih platform je jasno sporočila, da bo prenehala oglaševati na spletnih mestih, ki niso vpeljala standarda TCF 2.0. To pomeni bistven upad prihodkov od programatičnega oglaševanja za založnike, ki niso vpeljali novega standarda. Upad prihodkov bo največji za založnike, katerih obiskovalci večinoma prihajajo iz Evropske unije. Po drugi strani pa bodo založniki, ki bodo med prvimi vpeljali TCF 2.0, morda zabeležili celo povečanje programatičnih prihodkov, saj bodo platforme za programatično oglaševanje povpraševanje preusmerile na spletna mesta, ki so skladna s standardom TCF 2.0.

Kaj lahko založniki storijo za prehod na TCF v2.0?

Ustrezna vpeljava standarda TCF v2.0 potrebuje:

 • Ponudnika rešitve CMP, ki založniku omogoča, da s pojavnim oknom zahteva, sprejme in shrani privolitve za obdelavo podatkov. Prav tako mora podpirati prikaz tretjih oseb, ki lahko na podlagi privolitve obdelujejo podatke obiskovalca. Ponudniki platform za upravljanje privolitev so uradno registrirani pri IAB-ju.
  Programsko orodje za upravljanje privolitev je prilagojeno, da zahteva privolitev uporabnika, ko je to zahtevano s predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter obenem prikaže vse možnosti za privolitev. Platforme za upravljanje privolitev lahko nudijo možnost za oceno skladnosti privolitve (npr. za direktivo o e-zasebnosti ali GDPR), našteje seznam prednostnih ponudnikov za založnike ter prikaže namene za obdelavo podatkov in pojasnilno besedilo v več jezikih. Platforma shrani izbiro uporabnika in mu omogoči, da ne poda privolitve ali pa prekliče že podano privolitev. Založniki lahko uporabijo eno od platform za upravljanje privolitev, registriranih pri IAB-ju, ali pa vpeljejo lastno platformo. Toda tudi slednja mora biti verificirana s strani IAB, da je zagotovljena skladnost s celotnim sistemom TCF 2.0. Če ste v skladu s standardom IAB TCF v1.1 vpeljali lastno platformo za upravljanje privolitev in je niste registrirali ali pa sodelujete s platformo za upravljanje soglasij, ki ni registrirana pri IAB-ju, te rešitve pod standardom TCF v2.0 ne bodo več delovale, čeprav tehnološko podpirajo nove zahteve.
  Prav tako morajo založniki zahtevati privolitve za ponudnika in namene, kot je določeno v standardu TCF 2.0 IAB Europe in jih priporočajo ponudniki oglaševalskih tehnologij in oglaševalci. Pomembno je, da se zavedate, da evropska direktiva o e-zasebnosti (v povezavi z GDPR) zahteva zbiranje privolitev za shranjevanje in/ali dostop do kakršnihkoli informacij (vključno z neosebnimi tehničnimi informacijami) na napravi potrošnika.
 • Integracija platforme za upravljanje soglasij na spletnem mestu
  Primer platforme za upravljanje privolitve, ki omogoča integrirano upravljanje uporabniških podatkov, ki so potencialno predmet obdelave in posredovanja.

Kako morate ukrepati? Predlagamo, da se prepričate, da vaša platforma za upravljanje soglasij podpira TCF 2.0 in da vsi ponudniki, s katerimi sodelujete, odgovorijo na ista vprašanja.

DOGOVORITE SE ZA SESTANEK Z NAŠIM STROKOVNJAKOM ZA TCF 2.0

Vpeljava standarda TCF 2.0 je pomemben korak naprej pri zagotavljanju varnega in zaupanja vrednega okolja za vse stranke, ki poslujejo v ekosistemu digitalnega oglaševanja. Veselimo se, da bo standard izboljšal zaupanje potrošnikov do oglaševalcev in založnikov.
V podjetju iPROM ponujamo tehnično in vsebinsko podporo založnikom, ki želijo vpeljati standard TCF 2.0.

Podpora vključuje:

 • Svetovanje glede izbire najustreznejšega ponudnika rešitve za upravljanje soglasij. Na podlagi poznavanja trga vam priporočimo najustreznejšega ponudnika rešitev za upravljanje soglasij in vam pri integraciji nudimo vso tehnično podporo, potrebno za skladnost s standardom TCF 2.0.
 • Pravilna integracija pojavne vrstice. Gre za k uporabnikom usmerjeno rešitev za spletna mesta, ki deluje v skladu s pričakovanji in zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo, skladno s smernicami IAB.
 • Pregled integriranih programatičnih platform. Zagotavljamo vam pregled platform v imeniku ponudnikov, ki jih je pripravila organizacija IAB. Ta pregled vam jasno prikaže skladnost s standardi. V tem pregledu vam lahko tudi priporočimo najboljši nabor programatičnih platform za optimizacijo izkupička.
 • Prav tako vam nudimo dodatno podporo, ki jo zagotavljamo na zahtevo in v skladu s specifičnimi potrebami založnika (pravno svetovanje, usposabljanje ključnih zaposlenih).
Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

O avtorju

Simon Struna med strokovno javnostjo velja za enega izmed vodilnih poznavalcev infrastrukture za digitalno oglaševanje. V iPROMu kot specialist za programatični ekosistem raziskuje programatični zakup in možnosti integracije komercialnih vsebin v internet stvari. V iPROMu je redno zaposlen od leta 2012 in je eden izmed pomembnejših članov ekipe za mednarodno širitev družbe iPROM.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv