Deli

Vse pogostejša implementacija vplivnežev v marketinške strategije je privedla do pogosto neučinkovitih sodelovanj. Na kaj vse je treba biti pozoren, da je sodelovanje z vplivnežem učinkovito in uspešno?

Pazljivo z vplivneži - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andraž Turel

V obdobju zadnjih let je marketing z vplivneži postal eno izmed ključnih orodij marketinških strategij. Zaradi zaupanja, ki ga vplivneži uživajo med svojimi sledilci, so postali priljubljena taktika za doseganje ciljnih občinstev. Slepo sledenje učinkovitim taktikam pa ne prinaša uspeha, saj je treba – tako kot vse ostale komponente marketinških strategij – aktivnosti z vplivneži dobro premisliti in načrtovati, da dosežemo (ali celo presežemo) cilje komunikacijske strategije. V blogu bom predstavil smernice za uspešno izbiro in izvedbo sodelovanj s področja marketinga z vplivneži.

Vplivneži po izbiri in vplivneži s poslanstvom: kaj jih ločuje? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andraž Turel

Vplivneži po izbiri in vplivneži s poslanstvom: kaj jih ločuje?

Življenjski slog, ki ga je mogoče spoznati na družbenih omrežjih največjih imen med vplivneži, je na prvi pogled videti sila privlačen, kajne? Način, ki vplivneža naredi prepoznanega in vplivnega, se danes vse prevečkrat odvije v napačno smer. Vplivnež s poslanstvom je tisti, ki je zaradi svoje strasti do področja, na katerem deluje, počasi, a vztrajno pridobival na prepoznavnosti in zaupanju med enako mislečimi, ki so v njem videli navdih in ga imajo za zgled. Če si nekdo želi postati vplivnež le zaradi statusa, življenjskega sloga in prepoznavnosti, obstaja velika verjetnost, da bodo vsebine nečimrne in brez avtentične vrednosti, vključenost sledilcev pa posledično slabša.

Zato blagovnim znamkam priporočam, da so pri izbiri preudarne, da o partnerstvih razmišljajo strateško in dolgoročno. Tako bodo skupaj z vplivneži učinkoviteje ustvarjale dodano vrednost v dvosmernem komuniciranju s ciljno skupino oziroma svojimi potrošniki.

Ovrednotite in načrtujte - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andraž Turel

Ovrednotite in načrtujte

Ali je vplivnež pristen in ima zveste sledilce, pa naj ne bo edino merilo, ki ga blagovna znamka vzame pod drobnogled. Izjemno pomemben je namreč tudi presek ciljne skupine blagovne znamke z občinstvom vplivneža. Če ima ta med več tisoč sledilci le odstotek takih, ki ustrezajo popolni personi blagovne znamke, se sodelovanje finančno in časovno zagotovo ne bo izplačalo.

Tako kot vsaka strategija mora tudi strategija sodelovanja z vplivneži vsebovati cilje, načrt in ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo partnerstvo pravilno ovrednotili. Če je cilj negovanje podobe blagovne znamke in njena izpostavljenost, priporočam čim bolj prepoznavnega vplivneža z manj osredotočenim občinstvom, prvenstveno pa bo eno glavnih meril uspeha doseg posameznih objav. Če je cilj sodelovanja z vplivnežem povečanje prodaje izdelka oz. storitve blagovne znamke, pa predlagam izbor manjših, ožje usmerjenih vplivnežev, ki bodo svojim sledilcem posredovali merljive, edinstvene kode za popust, njihova uspešnost pa se bo merila s številom konverzij, ki bodo opravljene prek teh kod.

Kako izbrati ustreznega vplivneža? - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andraž Turel

Kako izbrati ustreznega vplivneža?

Za kakovostno in uspešno sodelovanje med blagovno znamko in vplivnežem je poleg strategije bistvenega pomena tudi visoka stopnja strokovnosti na obeh straneh. Blagovna znamka lahko osnovne predstave o odnosu vplivneža pridobi že, če poglobljeno razmisli o vprašanjih, kot so:

  • Kako redne so objave vplivneža? Lahko opazimo vzorec?
  • Se odziva na komentarje svojih sledilcev? Kakšen ton uporablja?
  • Ga zanimajo želje in predlogi sledilcev? Jim omogoča, da imajo besedo pri snovanju vsebin?

Če so odgovori na zastavljena vprašanja pritrdilni, lahko govorimo o vplivnežu, ki svoje početje razume kot poslanstvo in bo verjetno med sodelovanjem izpolnil pričakovanja glede dogovorjenih vsebin in odnosa do blagovne znamke. Vseeno obstajajo tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo.

Marketing z vplivneži je kot pomembna komponenta komuniciranja s potrošniki postal stalnica in hiter razvoj tehnologije omogoča doseganje novih razsežnosti. Zato priporočam, da brez strahu oblikujete komunikacijsko strategijo, postavite cilje in finančne okvire ter pripravite načrt. Ovrednotite vplivneže in preverite, če se njihovo ciljno občinstvo prepleta z vašim. Ozko opredelite pričakovanja partnerstva in ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo, če boste sledili opisanemu postopku, zelo verjetno obrodili sadove v obliki večjega dosega in vključenosti sledilcev.

Deli

O avtorju

Andraž Turel je že med študijem trženja na Ekonomski fakulteti začel svojo karierno pot pri blagovni znamki Toper, kjer je razvijal potencial blagovne znamke in skrbel za marketinške aktivnosti. Ker ga je vse bolj zanimalo digitalno okolje, se je podal na samostojno strokovno pot in svetoval različnim podjetjem na področju nastopa v digitalnih medijih. V iPROMu smo prepoznali njegov potencial in z njim sodelovali na področju komuniciranja v digitalnih medijih pri izrednih projektih, danes pa Andraž kot mlajši svetovalec v marketingu vodi digitalne oglaševalske akcije v medijskem oddelku.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv